Feedback การทำงานอย่างไร ให้พนักงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เจ้าของธุรกิจ หรือหัวหน้าที่ดี ต้องมีกระบวนการในการใช้ Feedback เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ก็ต้องมีศิลปะในการให้คำติ..

by SME Thailand 27 ตค. 2017 2342

7 วิธี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

ความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในยุค 4.0 เพื่อสร้างสรรค์กิจการของเราให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง

by SME Thailand. 29 พย. 2017 2308

ออฟฟิศของคุณ ชวนให้ทำงานมากแค่ไหน?

รู้หรือไม่ว่า การที่ออฟฟิศน่าทำงาน ช่วยส่งผลดีในเรื่องต่างๆ เช่น ทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แล้วตอนนี้ค..

by SME Thailand 23 ตค. 2017 1390

ธุรกิจคุณมี Mentor หรือยัง?

รู้ไหมว่า..ผู้นำที่ประสบความสำเร็จของโลกล้วนแต่มีเพื่อนช่วยคิด (Management Mentor) ทั้งนั้น

by SME Thailand. 18 ตค. 2017 1497

ภาวะความเป็นผู้นำ เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

“ทำอย่างไรถึงจะมีภาวะความเป็นผู้นำ” และ “ภาวะผู้นำ มีความสำคัญอย่างไร” นี่คือคำถามง่ายๆ ที่อาจจะรบกวนจิตใจเจ้าของธุรกิจรายใหม่ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่กา..

by SME Thailand. 06 กย. 2017 2916

รู้หรือไม่ องค์กรไม่พัฒนา เพราะจ้างคนเก่งเหมือนกัน

หากคิดว่าคนที่มีความคิดคล้ายกับตัวเอง น่าจะช่วยพัฒนาองค์กรได้ดีเหมือนที่ตัวเองทำ หารู้ไม่นั้นไม่ใช่กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพเลย

by SME Thailand. 08 กพ. 2018 1681

คิดอย่างไร ให้ธุรกิจมั่นคง

การเป็นนักลงทุนกับการเป็นพ่อค้าวาณิช แตกต่างกัน แต่เมื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง ปัจจัยหลายประการกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหลงลืมความแตกต่างนั้น

by SME Thailand. 17 สค. 2017 1116

5 อุปสรรคในการทำงานระหว่างองค์กรกับพนักงานรุ่นใหม่

ในวันนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน จนทำให้หลายองค์กรมักประสบกับปัญหา ซึ่งจากผลสำรวจก็พบว่ามี 5 ปัญ..

by SME Thailand. 02 สค. 2017 6211

5 สายงานกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตไทย

ผลสำรวจพบว่าตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า 5 สายงานนี้ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย

by SME Thailand. 01 สค. 2017 979

8 เทคนิคเป็นผู้จัดการยุค Millennial ให้มีประสิทธิภาพ

ยุคที่แรงงานตื่นตัว การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญ ขอแนะนำเทคนิคเสริมประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการยุค Millennial ให้สำเร็จ

by SME Thailand. 24 กค. 2017 1077