ติดต่อสอบถาม คุณพีรพงษ์ 081-614-2611

     หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้พบกับแผนการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถเจาะลึกเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

 

     ทั้งยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบแผน รู้จุดอ่อนจุดแข็ง ของธุรกิจว่าต้องปรับแก้ หรือเสริมกำลังในด้านใด

 

     นอกจากนี้ ยังจะช่วยเปิดไอเดีย เขี่ยความคิดสร้างสรรค์ให้พุ่งสูงขึ้น ทั้งในเชิงการตลาดและกลยุทธ์ รวมถึงเรียนรู้การวางกลยุทธ์บุกตลาดออนไลน์อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากกูรูที่เชี่ยวชาญด้าน การตลาดที่รู้ลึกรู้จริง

 

     พร้อมกันนี้ ยังมีเหล่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากมาย ที่จะมาแบ่งปันแชร์ข้อมูลการ ก่อร่างสร้างธุรกิจว่าทำอย่างไรให้เดินไปได้อย่างมั่นคง และยังสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด

 

     หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบการทั้ง Startup และผู้ประกอบการที่กำลังแสวงหาช่องทาง หรือกลยุทธ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างยอดขายและแข่งขันในตลาดได้อย่างไม่เป็นรองใคร

 

เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0

ภูมิภาคที่ 2 : จ.ภูเก็ต

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม                   วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2560

 

ติดต่อสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าอบรม           15 - 16 พฤษภาคม 2560

 

แจ้งผลถึงผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรง          17  พฤษภาคม 2560

 

ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์                    17  พฤษภาคม 2560

อบรมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 สัปดาห์

 

(ผู้อบรมต้องเข้าร่วมครบทั้ง 3 สัปดาห์)

 

  สัปดาห์ที่ 1 : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี/เชิงปฎิบัติการ

20 - 21   พฤษภาคม 2560   (2วัน)

 

  สัปดาห์ที่ 2 : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี/เชิงปฎิบัติการ

27 - 28   พฤษภาคม 2560   (2วัน)

 

  สัปดาห์ที่ 3 : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี/เชิงปฎิบัติการ/ให้คำปรึกษา

2 - 4       มิถุนายน 2560     (3วัน)

สถานที่

 

โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

 

 

เวลา

 

8.00 - 17.00 น.

 

 

(เวลาเดียวกันทุกสัปดาห์)

สุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ

 

เจ้าของกิจการ

 

“เจคิวปูม้านึ่ง”

รวิศ หาญอุตสาหะ

 

เจ้าของแบรนด์

 

"ศรีจันทร์"

ทรงพล ชัญมาตรกิจ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

บมจ. ทีวี ไดเร็ค

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

 

แห่ง J.M.Cuisine

 

ร้านอาหารชื่อดังเพชรบุรี

สุรชัย ชาญอนุเดช”

 

 ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์

 

“ซานตา เฟ่ สเต็ก”

รรินทร์ ทองมา

 

เจ้าของแบรนด์เครื่องแต่งกาย

 

รองเท้า กระเป๋า O&B

วีระชัย ปรานวีระไพบูลย์

 

 กรรมการบริหาร

 

The Attitude Club

นพชัย วีระมาน

 

กรรมการผู้จัดการ

 

บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล

 

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์

 

 เจ้าของคางกุ้งทอดกรอบ

 

Okusno

ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

 

ผู้เชี่ยวชาญ

 

ด้านการตลาดออนไลน์

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

 

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดม Speaker อัดแน่นสาระเต็มหลักสูตร

ดูวันถัดไปคลิกที่ลูกศร

กำหนดการ

Copyright © 2017 By สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

โทรศัพท์ 02-202-4574, 02-354-3425