วิทยากร

กำหนดการ

NEXT STEP

NEC

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

วันนี้-20 กุมภาพันธ์ 2561

 

ติดต่อสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าอบรม

21-22 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์

23 กุมภาพันธ์ 2561

อบรมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 สัปดาห์ (ผู้อบรมต้องเข้าร่วมครบทั้ง 3 สัปดาห์)

สัปดาห์ที่ 1 : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี/เชิงปฎิบัติการ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 (2วัน)

สัปดาห์ที่ 2 : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี/เชิงปฎิบัติการ 4-5 มีนาคม 2561 (2วัน)

สัปดาห์ที่ 3 : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี/เชิงปฎิบัติการ/ให้คำปรึกษา 9-11 มีนาคม 2561 (3วัน)

สถานที่

Pattaya Discovery

Beach Hotel

 

489 Pattaya 6/1, ตำบลหนองปรือ Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 205 หรือ 08-1614-2611

(ผู้ประกอบที่ผ่านการอบรมจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ในปี 2556-2559 หรือผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้าสรรค์และนวัตกรรมในปี 2560 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)