สสว.จับมือสวทช.เปิดเวทีพบปะนักลงทุนและสตาร์ทอัพ

by SME Startup 18 มิย. 2018
Share:
 
 
     เพื่อเปิดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี จากวิทยากรระดับสากล และเปิดโอกาสหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรผู้สนใจที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน พร้อมสร้างโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ ขยายตลาด ได้โอกาสสนับสนุนทางการเงินและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์  

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดงาน “Technology Investment Conference 2018”  
 
     สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดงาน Technology Investment Conference 2018” เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนจากวิทยากรระดับสากล รวมถึงเปิดโอกาสการหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน โดยในงานนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยได้พบกับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Frost & Sullivan (APAC) ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในด้านเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ อาทิ การระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ มุมมองของเทคโนโลยีสำหรับอาเซียนและการประเมินเทคโนโลยี การอัพเดทเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจระดับสากล การคิดไอเดียใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและการทำงานร่วมกับ Startup และการสาธิตเทคโนโลยี Blockchain ที่จะเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในอนาคต
 
     เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า งาน Technology Investment Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ “Investments that Spark Science and Technology Innovation” หรือการลงทุนเพื่อจุดประกายนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นงานประชุมเพื่อการลงทุนทางเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นสำหรับนักลงทุนและนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ VCs, CVCs, บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, CEO, Angel Investors, technologists, innovators, incubators, SME, สตาร์ทอัพ และนักวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ให้ได้มีโอกาสพบปะเจรจา รับทราบข้อมูลและวิธีการลงทุนใหม่ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมครอบคลุมถึงเครื่องมือทางการเงินในปัจจุบันและอนาคตที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME และบริษัทเอกชนต่างๆ นอกจากนี้ กิจกรรมของงานยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีในอนาคต และงานแสดงนวัตกรรมวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
     สำหรับหัวข้อในการประชุมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การรับประกันเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจเทคโนโลยี / ICO (Initial coin offering) หรือการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล ในบริบทประเทศไทย / หัวข้อเสวนาการเลือกกลไกการระดมทุนที่ทันสมัย ตลอดจนรับชมนิทรรศการผลงานเทคโนโลยีของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ

     จากนั้นช่วงบ่าย จะมีการแบ่งหัวข้อเทคโนโลยีตามความสนใจของผู้ร่วมงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : เทคโนโลยีในอนาคตสำหรับอาเซียน ประกอบด้วย เทคโนโลยี Foresight หรือเครื่องมือคาดการณ์อนาคต สำหรับประเทศไทย / 1001 ไอเดียสำหรับการเริ่มต้น / นวัตกรรมการเริ่มต้นสร้างองค์กรและรายงานทิศทางการทำงานร่วมกันในปี 2018 / การลงทุนในธุรกิจ Blockchain ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการสาธิตการเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยี

     ขณะที่ส่วนที่ 2 : นวัตกรรมวิจัยหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของทุน Newton Fund เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง รวมถึงยังมีหัวข้อแบ่งปันประสบการณ์การผลักดันนวัตกรรมงานวิจัยสู่ตลาด โดยผู้รับทุนในโครงการ LIF ปีก่อนๆ
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:
B11

Related Articles

​LAPIN ขายความเรียบง่ายแต่ดูดี

การเริ่มต้นทำในสิ่งที่รัก และได้ทดลองใช้เองก่อน ย่อมเป็นทุนตั้งต้นที่ดีในการทำธุรกิจเหมือนเช่นกระเป๋าผ้าแบรนด์ LAPIN

by SME Startup| 15 กพ. 2019

​​POWERNAP LOUNGE ธุรกิจใหม่สำหรับสาวชอบงีบ

อย่างนี้ก็มีด้วย! ธุรกิจใหม่สำหรับสาวที่ง่วงระหว่างวันจนอยากจะหาที่นอนงีบสำพัก

by SME Startup| 13 กพ. 2019

​Thorr สร้างมูลค่าเสื่อกกด้วยดีไซน์เพื่อลูกค้ายุคใหม่

เปลี่ยนเสื่อกกสินค้าเชยๆ ให้กลายมาเป็นเสื่อกกที่มีความสวยชิกเข้าตาคนรุ่นใหม่

by SME Startup| 11 กพ. 2019