6 เหตุผลที่ทำให้อิสราเอลเป็น Startup Nation

by SME Startup 09 มค. 2019
Share:


     แม้อิสราเอลจะเป็นประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีประชากรเพียง 8.5 ล้านคนเท่านั้น แต่ก็ได้รับชื่อว่าเป็น Startup Nation ในเรื่องนี้ Dagan Alony ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้บอกเล่าถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิสราเอลก้าวมาเป็นต้นแบบ Startup Nation เอาไว้ดังนี้

     1. เน้นการลงทุนด้าน R&D
         อิสราเอลเป็นประเทศที่ใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการลงทุน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งคิดเป็นอัตราประมาณ 4.3 เปอร์เซ็นต์ของ GDP โดยเกินกว่าครึ่ง หรือ 57 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนด้าน R&D มาจากการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสและผลักดันให้การลงทุนด้านธุรกิจ Startup มีการเติบโตอย่างก้าวหน้า

     2. บริษัทติดท็อป 3 ของ NASDAQ
         อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับอิสราเอลในการเป็นผู้นำด้าน Startup คือ การมีจำนวนบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ มากเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือมีประมาณ 83 บริษัท รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน

     3. Startup มีการเติบโต
         ในอิสราเอลมี Startup เกือบ 10,000 ราย นับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนกระทั่ง Exit สู่ตลาด โดยในแต่ละปีจะมี Startup เกิดใหม่ประมาณ 600 แห่ง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

     4. การเข้ามาของบริษัทต่างชาติ
         ปัจจุบันอิสราเอลมีการร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติ (MNC : Multinational Corporation) ประมาณ 350 บริษัท โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในประเทศด้วย เช่น IBM, Apple, Google, Samsung และ Sony เป็นต้น

     5. สนับสนุนการวิจัย
         ในแต่ละมหาวิทยาลัยชั้นนำของอิสราเอลจะมีการตั้ง TTO หรือ Technology Transfer Organization ขึ้นมาเพื่อเป็นฝ่ายให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ จัดการ และนำไอเดีย หรืองานวิจัยของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมด้านธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม  

     6. ใช้กองทัพเพิ่มทักษะ
         ในอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเมื่ออายุได้ 18 ปีต้องไปรับใช้ชาติ ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกทักษะในการป้องกันประเทศแล้ว ในกองทัพจะมีการสอนเรื่องของเทคโนโลยีและความรู้เชิงลึกด้านคอมพิวเตอร์ที่พลทหารเหล่านั้นสามารถนำมาต่อยอดหลังออกจากกรมได้อีกด้วย   

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 
Share:
B11

Related Articles

​LAPIN ขายความเรียบง่ายแต่ดูดี

การเริ่มต้นทำในสิ่งที่รัก และได้ทดลองใช้เองก่อน ย่อมเป็นทุนตั้งต้นที่ดีในการทำธุรกิจเหมือนเช่นกระเป๋าผ้าแบรนด์ LAPIN

by SME Startup| 15 กพ. 2019

​​POWERNAP LOUNGE ธุรกิจใหม่สำหรับสาวชอบงีบ

อย่างนี้ก็มีด้วย! ธุรกิจใหม่สำหรับสาวที่ง่วงระหว่างวันจนอยากจะหาที่นอนงีบสำพัก

by SME Startup| 13 กพ. 2019

​Thorr สร้างมูลค่าเสื่อกกด้วยดีไซน์เพื่อลูกค้ายุคใหม่

เปลี่ยนเสื่อกกสินค้าเชยๆ ให้กลายมาเป็นเสื่อกกที่มีความสวยชิกเข้าตาคนรุ่นใหม่

by SME Startup| 11 กพ. 2019