สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเป็น

 

วิทยากรอาสา ICT

 

เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

 

เข้าใจการสร้างร้านค้าและการทำตลาดออนไลน์สู่ชุมชน

 

วิทยากรอาสาที่ผ่านการอบรม จะได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ

คุณสมบัติของวิทยากรอาสา

 

1.มีความสนใจและอยากเรียนรู้ในการทำธุรกิจและสร้างร้านค้าออนไลน์

 

2.มีความเข้าใจเบื้องต้นในการหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ

 

3.มีความสามารถในการใช้สมาร์ตโฟน

 

4.สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ต่อยังเครือข่ายคนรู้จักหรือชุมชนของตนเองให้เกิดการพัฒนาด้านการค้าขายได้

 

5.วิทยากรอาสาต้องผ่านการอบรม16 ชม. ในหัวข้อ "กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์" ที่ ETDA จัดขึ้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

>> คลิกที่นี่เพิ่อลงทะเบียนสัมมนา "กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์" <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 

08-6797-1153                      08-5144-5511

 

08-5116-3886                      08-4905-5503