ยกระดับ ปรับกลยุทธ์ ฟื้นฟูธุรกิจ

หลักสูตรที่จะทำให้ธุรกิจ “เปลี่ยนใหม่ให้ปัง”
กับ 10 กูรูมืออาชีพชั้นนำ

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางระบบ Zoom

เริ่ม 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00-16.00 น.

EP.05

9 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน

เรื่องต้องรู้

การเปลี่ยน Content Marketing

ให้เป็น Content Selling

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้ก่อตั้ง Dots Consultancy

EP.06

17 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน

ทันเทรนด์ Consumer

ผู้กุมชะตาธุรกิจปี 2022

ธนพล ทรัพย์สมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท YDM Thailand

EP.04

2 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน

เทคนิคการบริหารการเงิน

ในภาวะวิกฤต

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

ผู้ก่อตั้ง & Managing Director,
Gnosis Company Limited

EP.08

2 มีนาคม 2565

ลงทะเบียน

ผ่าทางตันธุรกิจด้วยเทคนิค

Collaboration

พัฒนพงศ์ รานุรักษ์

ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ดีวานาสปา จำกัด

EP.09

9 มีนาคม 2565

ลงทะเบียน

Data Analysis :

ปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง

ด้วยพลังข้อมูล

สรรพ์ชัย บูรณ์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Insight เจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กนามปากกา “นายขลุกขลิก”

EP.10

15 มีนาคม 2565

ลงทะเบียน

Leadership

เป็น “ผู้นำ” ให้คู่แข่ง

ต้องเหลียวมอง

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป, โค้ชผู้บริหารระดับสูง

รับรองโดย International Coach Federation (ICF),

และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ

Growth Mindset

ปลดล็อกความคิด

พลิกธุรกิจโตทะลุกรอบ

พลาวุฒิ เจริญจิตมั่น

Business Development Director,
Micron Group Co. Ltd

EP.01

12 มกราคม 2565

ลงทะเบียน

EP.02

19 มกราคม 2565

ลงทะเบียน

เปิดกลยุทธ์

ทางรอดธุรกิจในยุคดิจิทัล

สโรจ เลาหศิริ

Head of Marketing Transformation
and Marketing Strategy
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

EP.03

26 มกราคม 2565

ลงทะเบียน

สร้างจุดแข็ง

ให้เหนือคู่แข่งบนโลก

E-commerce

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

EP.07

23 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน

Creative Marketing

คิดต่างให้ธุรกิจ Win

ด้วยกลยุทธ์ Wow!

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

CEO & Founder บริษัท ลูกคิด จํากัด

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-8455-50802