Unlocked ตากาล็อก โอกาสแบบไม่ล็อกของ SMEs

by SMEs 03 มีค. 2014
Share:

 

 
 
เขียน   ธีรนาฏ มีนุ่น
 
ภาพ    http://images.nationalgeographic.com/
 
เมื่อไม่นานข่าวคราวความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับฟิลิปปินส์ได้สร้างความตระหนกตกใจให้กับหลายๆ คน แม้จะทราบกันดีว่าประเทศแห่งนี้ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งก็ตาม แต่ถ้าหากมองในแง่ของศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ภายใต้ความตื่นตัวต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ชื่อ “ฟิลิปปินส์” ดูจะเป็นประเทศที่มีการพูดถึงน้อยสุด เพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองและภัยธรรมชาติอย่างที่กล่าวมา จึงทำให้ตลาดตากาล็อกอยู่ชิดซ้ายในความสนใจของนักธุรกิจไทย โดยหารู้ไม่ว่าฟิลิปปินส์มีโอกาสซ่อนตัวอยู่มากมาย
 
รชกร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงมะนิลา เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 103 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี นอกจากนี้ 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ คือผู้นำรายได้กลับเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนี้จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ 
 
“การที่ประชากรมีจำนวนมากสร้างประโยชน์ให้กับเราได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยผู้คนต้องกินต้องใช้ ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อีกทั้งปัญหาจากภัยธรรมชาติ ทำให้การผลิตสินค้าของฟิลิปปินส์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นส่วนมาก ถือเป็นโอกาสสำคัญให้สินค้าไทยได้เข้าไปเปิดตลาด ไม่เพียงเท่านั้น ภัยธรรมชาติยังทำให้คอนเซ็ปต์การใช้ชีวิตของคนในประเทศนี้เป็นการ “อยู่กับปัจจุบัน” หากมีเงินก็จะจับจ่ายออกไปจนหมด ส่งผลให้คนฟิลิปปินส์ได้รับการขนานนามว่าเป็น" นักบริโภค” ผู้มีกำลังซื้อ
 
โดยข้อมูลเพิ่มเติมจาก กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระบุว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์กำลังขยายตัวดีมาก ในปีล่าสุดมีอัตราการเติบโตถึง 6 เปอร์เซ็นต์ มากกว่านั้น ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย ยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มซึ่งคาดการณ์กันว่าเป็นกลุ่มแรกของ AEC ที่จะเติบโตก่อนใคร เช่นนั้นแล้ว SMEs ไทยจะละเลยฟิลิปปินส์ไม่ได้อีกต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเข้าสู่ตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องยาก ทว่าอาจต้องทำการถอดรหัสและก้าวเดินอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสามารถปลดล็อกเข้าสู่ตลาดตากาล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสสำเร็จมากที่สุด
 
รหัสตัวที่ 1 : หาความเป็นไปในตลาด  
 
ในฐานะนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในฟิลิปปินส์กว่า 10 ปี แสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร กลุ่มธุรกิจบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า แม้ประชากรมีเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายสูงมาก แต่ก็จะสูงเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นรหัสตัวแรกที่ผู้ประกอบการไทย SMEs ต้องค้นหา ซึ่งสามารถพบได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งหาโอกาสไปดูตลาดจริงว่าเป็นอย่างไร 
 
“ในปัจจุบัน เชื่อว่าการเดินทางเข้าสู่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยมีหลายๆ หน่วยงานจัดโครงการพานักธุรกิจไปดูตลาดอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ SMEs ต้องตั้งคำถามคือ สินค้าตัวใดของเราที่พอจะมีโอกาสเป็นไปได้ในตลาดแห่งนั้น แล้วเรามีคู่แข่งเป็นใคร ที่สำคัญคือพฤติกรรมการบริโภคสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไร” 
 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงมะนิลา ระบุว่า นอกจากเมืองหลวง ตลาดที่มีศักยภาพคือเกาะเซบู โดยจะโดดเด่นในเรื่องการศึกษาและการท่องเที่ยว ต่อมาคือเกาะดาเวา ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรม หาก SMEs สนใจพื้นที่ใด รชกรแนะนำว่าให้ขนส่งสินค้าไปยังเกาะนั้นโดยตรง ด้วยค่าขนส่งระหว่างเกาะจะสูงมาก การเคลื่อนย้ายสินค้าหลายต่อจึงทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงมาก  
 
รหัสตัวที่ 2 : นำของเก่าไปขายลูกค้าใหม่
 
เมื่อมองตลาดอย่างลึกซึ้งแล้ว รหัสตัวต่อมานั่นคือ การหันกลับมามองตัวเองว่ามีอะไรเหมาะสมกับตลาดที่จะไปบ้าง ในประเด็นนี้ แสงชัยบอกกับผู้ประกอบการไทยเสมอว่า “ให้นำของเก่าไปขายลูกค้าใหม่” เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะสินค้าเก่าคือสินค้าที่บริษัทมีความชำนาญ และค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วในตลาดเมืองไทย 
 
มากไปกว่านั้น ประชากรในฟิลิปปินส์มีวัฒนธรรมชอบความสนุกสนานและการพบปะสังสรรค์ ผู้คนจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความมีหน้ามีตา เน้นการแต่งกายดูดี และพิจารณาเรื่องแบรนด์เป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อถามว่าแบรนด์ไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ผู้เชี่ยวชาญตลาดตากาล็อกเปิดเผยว่าในมุมมองของพวกเขาเหล่านั้น คำว่า Made in Thailand แสดงถึงความมีคุณภาพและค่อนข้างมีระดับ ยิ่งหากเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและมีนวัตกรรม พร้อมทั้งเป็นแบรนด์ที่โด่งดังในเมืองไทย ก็สามารถครองใจผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ได้ไม่ยาก 
 
รหัสตัวที่ 3 : มองหาตัวแทนจำหน่าย 
 
ในประเทศที่ฐานการผลิตไม่มากอย่างฟิลิปปินส์ “ตัวแทนจำหน่าย” จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการตากาล็อก ด้วยสามารถทำได้ง่ายที่สุดและไม่ต้องลงทุนในการสร้างโรงงาน เฉกเช่นเดียวกัน การมองหาตัวแทนจำหน่าย ก็เป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าสู่ตลาด ด้วยการลงทุนตั้งโรงงานและการตั้งบริษัทต้องใช้เงินจำนวนมาก อีกทั้งยังมาพร้อมกับความเสี่ยงหลายประการ เช่นนั้น SMEs จึงควรเริ่มต้นหาตลาดด้วยการออกงาน Exhibition เพราะจะทำให้มีโอกาสพบเจอกับตัวแทนจำหน่ายชาวฟิลิปปินส์หลายราย 
 
“เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในความสนใจ ตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ในไทยต้องอยู่ระดับที่ดีพอสมควร และต้องดูด้วยว่าสินค้าของเราขายง่ายหรือขายยาก เพราะตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำตลาดได้ง่าย ในทางกลับกัน เราก็ต้องมองหาว่าสินค้าของเราเหมาะสมกับตัวแทนจำหน่ายประเภทไหน ที่สำคัญคือต้องหาผู้ที่มีความจริงใจและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ถามว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไร แรกเริ่มก็ด้วยการพบปะสังสรรค์กันสัก 2-3 ครั้ง เพื่อเรียนรู้นิสัยในเบื้องต้น พร้อมกับสังเกตพฤติกรรม” 
 
รหัสตัวที่ 4 : ระวังการทำสัญญา  
 
  เมื่อสามารถเลือกตัวแทนจำหน่ายได้แล้ว แสงชัยเฉลยต่อว่า คนฟิลิปปินส์จะเป็นคนที่ต่อรองเก่งมาก สิ่งที่ต้องระวังคือจึงเป็นเรื่องการเจรจาและการเซ็นสัญญา โดยเมื่อไหร่ที่มีการลงนาม แปลว่าผู้ประกอบการไทยต้องปฏิบัติตามอย่างไม่สามารถบิดเบือนได้ เช่นนั้นหากเลือกตัวแทนจำหน่ายผิด อนาคตของธุรกิจก็ต้องปิดตัวลงเช่นกัน 
 
  “สิ่งที่ SMEs สามารถป้องกันได้คือ การกำหนดจำนวนสินค้า จำกัดพื้นที่หรือระยะเวลา เพื่อประเมินดูว่าตัวแทนเหล่านั้นมีความจริงใจและตั้งใจมากน้อยแค่ไหน มีความสามารถในการนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่เป็นที่น่าพอใจ เราก็มีโอกาสที่จะไม่ต่อสัญญา และในกระบวนการนั้น เราอาจทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายได้พร้อมกัน 2-3 คน โดยแบ่งแยกพื้นที่ให้ชัดเจนลงไป เพื่อพิจารณาต่อไปว่าใครคือคนที่เหมาะมากที่สุด” 
 
อ่านมาถึงตรงนี้ SMEs ไทย คงให้ความสนใจในตลาดฟิลิปปินส์มากขึ้น ด้วยมีโอกาสรอให้หยิบฉวยอยู่มากมาย เพียงผู้ประกอบการรู้จักรหัสปลดล็อก การเข้าสู่ตลาดตากาล็อกก็ไม่ล็อกอีกต่อไป!!! 
 
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021