จุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำการค้ากับฟิลิปปินส์

ปัจจุบัน สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นที่ยอมรับของชาวฟิลิปปินส์ทั้งในด้านคุณภาพและราคา สินค้าที่นำเข้าจากไทยและจำหน่ายทั้งใน/นอกห้างสรรพส..

by SMEs 14 พย. 2012 8402

ขุมทองพม่า SME ไทยจะเข้าไปขุดอย่างไร?

ประเทศพม่ากำลังถูกกล่าวถึงกันเสียงขรมว่าเป็นประเทศที่น่าเข้าไปลงทุน เพราะมีทรัพยากรเยอะ แต่โจทย์ที่ต้องตั้งและแก้ให้ได้ก่อนที่ SME ไทยจะเข้าไปในพม่า..

by SMEs 12 พย. 2012 19579

ตลาดเสื้อผ้าแดนอิเหนาโอกาสดีที่ท้าทาย

แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มดีกรีความร้อนแรงมากขึ้น การบุกเบิกช่องทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในกลวิธีรักษาความอยู..

by SMEs 06 พย. 2012 6359

มองโอกาสตลาดเสื้อผ้าไทยในสิงคโปร์

ถึงแม้ว่า สิงคโปร์ได้ประสบกับช่วงเศรษฐกิจโลกถดถอยใน 2 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวทำให้ผู้บริโภคต้องคอยระมัดระวังในการจับจ่ายใช้ส..

by SMEs 26 ตค. 2012 6184

โจทย์ยาก SME ไทยลุยตลาดอิเหนา

เท่าที่ได้ฟังข้อมูลจากทั้งภาคเอกชนและทางการ พอจะทำให้สรุปได้ว่า เป็นเรื่องยากมากที่ผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอีของไทย จะเข้ามาเจาะตลาดที่อินโดนีเซียได..

by SMEs 25 ตค. 2012 5117

โอกาสพม่า...ในมุมมอง SME ไทย

หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ กานต์รวี โลหรัตนวิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอลลิ ไทย เทรด จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิ..

by SMEs 20 ตค. 2012 9907

8 กลุ่มมาตรการกีดกันการค้าที่ SME ต้องรู้

หลังจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ AEC แล้ว คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า อุปสรรคในเรื่องของกำแพงภาษีจะหมดลงไปจากการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเหลือ 0 เปอร์เ..

by SMEs 18 ตค. 2012 7115

ตีแตก...จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยใน AEC

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนา Top Executive Semi..

by SMEs 20 กย. 2012 12299

ค้าปลีกอาเซียนโอกาสไทยกระเป๋าตุง

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ AEC ที่กำลังมาถึงในระยะอันใกล้ ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทยมากขึ้น อีกทั้งการบริโภคสินค้า..

by SMEs 27 สค. 2012 19475

ท่องเที่ยวพม่าบูม สบช่องทุนไทยหยิบชิ้นปลามัน

ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศพม่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.5 ต่อปี หรือราว 3 – 4 แสนคน ซึ่งจำนวนนี้ไม่ร่วมนักท่อ..

by SMEs 10 สค. 2012 10355