How to เปลี่ยน SME เป็น ‘Design Thinker’ คิดเชิงออกแบบ ให้สินค้าขายรุ่ง

by SME Thailand. 30 มิย. 2020
Share:Main Idea
 
 
  • ไม่ใช่แค่ตัวสินค้านะที่ต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ (Design) แม้แต่ความคิดก็ใช้วิธี “Design Thinking” หรือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ มาทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
 
  • Design Thinking  เป็นกระบวนการวางแผนให้ได้มาซึ่งทางออกและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ในทางธุรกิจยังช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดอีกด้วย
 
  • มาเปลี่ยน SME อย่างคุณ ให้กลายเป็น Design Thinker เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ไวกว่าเก่า ด้วย 5 ขั้นตอนนี้กัน!
      ในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึง “Design Thinking” หรือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ว่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบ
และทางออกที่จะทำให้ธุรกิจเข้าใกล้ความสำเร็จ ปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้น และช่วยให้สินค้าที่ทำออกมาขายได้
           

     แต่ถึงตอนนี้จะมีผู้ประกอบการสักกี่รายที่เข้าใจคำว่า Design Thinking และจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็น
Design Thinker กับเขาได้อย่างไร มาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมกัน!!
               
  • Design Thinking คืออะไร ดีอย่างไรกับธุรกิจ


     Design Thinking คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการวางแผนให้ได้มาซึ่งทางออกและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องถึงการนำไปปรับปรุงการทำงานในบริษัทหรือภายในองค์กรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในทางธุรกิจยังสามารถช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีขึ้นด้วย
               

     สำหรับผู้ประกอบการ SME คงเกิดคำถามว่า แล้วทำอย่างไรถึงจะมีความคิดเชิงออกแบบอย่างใครเขาได้ และนี่คือ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนผู้ประกอบการอย่างคุณให้เป็น Design Thinker

1. Empathize : เห็นใจลูกค้า
     

     การเห็นใจลูกค้าในบริบทนี้คือการพูดคุยสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมลูกค้าเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นปัญหาจากลูกค้าที่ไม่ใช่มุมมองฝ่ายเดียว แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด ด้วยการสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพและการสังเกตมากกว่าการทำแบบสอบถามที่เน้นเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บข้อมูลจากลูกค้ากลับมาเพื่อมายืนยันความคิดว่าเข้าใจถูกหรือไม่โดยลักษณะดังกล่าว


     ทั้งนี้จะมีข้อจำกัดในการเก็บและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นเวลาสัมภาษณ์ลูกค้าจึงควรถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น โดยเป็นการตั้งคำถามปลายเปิด ที่ไม่ได้ต้องการคำตอบเพียงใช่หรือไม่ใช่ การสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งควรจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20-30 นาที เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม และทำความรู้จักกันให้มากขึ้น อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือการสังเกตพฤติกรรมว่าลูกค้าเต็มใจที่จะแชร์ข้อมูลให้เราหรือไม่

2. Define : ชำแหละปัญหา


     หลังจากที่ทำความเข้าใจกับปัญหาของลูกค้า ที่ได้ทำการสอบถามตรงจากลูกค้าแล้วนั้น ขั้นตอนนี้คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร ขั้นตอนนี้จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญว่าที่มาที่ไปของปัญหาคืออะไร แล้วจึงค่อยสรุปว่าช่องทางในการแก้ปัญหาคืออะไร

3. Ideate : หาไอเดีย


      ในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมไอเดียและความคิดร่วมกันระหว่างทีม เพื่อนำเสนอไอเดียที่ใหม่และแปลก เน้นในเรื่องของความสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะสามารถพัฒนารูปแบบและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างตรงจุด และสามารถกลบปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิมให้มีการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่มากขึ้น

4. Prototype : ทำให้เห็นตัวอย่าง


     เมื่อได้รวบรวมข้อมูลมาจนถึงขั้นตอนนี้ จะสามารถนำความเข้าใจที่บันทึกได้จากการสัมภาษณ์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงได้มองเห็นปัญหา และรวบรวมไอเดียและความคิดสร้างสรรค์นั้นมาแล้วทั้งหมดนั้น ขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มผลิตและสร้างรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ให้เห็นอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน และมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นสิ่งที่จับต้องได้ จึงจะมองเห็นได้ชัดขึ้นและสามารถพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

5.Test : ทดสอบขั้นตอนสุดท้าย


     ในข้อนี้คือขั้นตอนของการทดสอบฟีดแบคของลูกค้าต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมา เพื่อหาจุดบกพร่อง และจุดเด่นของสินค้าให้มากขึ้น จะได้นำกลับมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการทำกระบวนการคิดแบบ Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว เมื่อทำทั้งหมดเสร็จแล้ว 1 รอบ สามารถย้อนกลับไปกลับมา เพื่อพัฒนาสินค้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไปได้
 
     5 คุณสมบัติของ Design Thinker ที่ SME ต้องมี
               

     ทั้งนี้การเป็น  Design Thinker จะต้องมี Mindset ในการออกแบบ 3 ข้อด้วยกัน นั่นคือ 1.Human Values ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับใจ 2.Technology ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีที่เพียงพอหรือไม่ รวมถึงทรัพยากร เรามีคนที่มีความสามารถที่ตรงกับการออกแบบหรือเปล่า 3.Enterprise ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นจะต้องนึกถึงต้นทุน ความเสี่ยง ผลกำไรที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่
               

     SME ที่อยากออกจากกับดักความคิด ทำสินค้าอะไรออกมาก็ไม่โดนใจลูกค้าสักที สามารถเริ่มศึกษากระบวนการคิดแบบ Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
 

ที่มา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​แบรนด์รักษ์โลกอย่ามองข้าม อะลูมิเนียม ฟอยล์ บรรจุภัณฑ์ที่มิตรกับโลกสูงแต่ต้นทุนต่ำกว่าที่คิด

หากคิดจะลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ลองพิจารณาอะลูมิเนียมฟอยล์ดูดีไหม ความต้องการผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและออแกนิกเป็นตัวส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนีย..

by SME Thailand.| 07 ตค. 2021

​ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้ถูกใจตลาดโลก ถอดแนวคิด“ สมชนะ กังวารจิตต์” นักออกแบบมือรางวัลระดับโลก

เรียกว่าเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงที่สร้างความตื่นเต้นและน่าเหลือเชื่อให้กับวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยได้อยู่เสมอๆ สำหรับ “สมชนะ กังวารจิตต์” ผู้ก่อตั..

by SME Thailand.| 29 กย. 2021

​คิดได้ไง! รวมไอเดียแพ็กเกจจิ้งสุดไฮเทค จากผู้ผลิตระดับโลก เห็นแล้วต้องอยากทำตาม

บรรจุภัณฑ์เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่เอาไว้ใส่หรือห่อสินค้า แต่บรรดาแบรนด์ต่างๆ ได้สรรหาวิธีใช้ประโยชน์ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการสะท้อนว่าแต่ละแบรนด์น..

by SME Thailand.| 23 สค. 2021