จะหมู่หรือจ่า! สถานการณ์อุตสาหกรรมไทยปี 2563

by SME Thailand. 29 พย. 2019
Share:
Main Idea
 
  • จะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมไทยในปี 2563 ยังมีอะไรเป็นโอกาสและความหวังให้ SME บ้าง  มาฟังคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทยในปีหน้า ที่ สศอ. คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.5-2.5
 
  • โดย 9 อุตสาหกรรมที่เชื่อว่ายังขยายตัวได้เล็กน้อย คือ 1.อุตสาหกรรมอาหาร 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.รถยนต์ 4.ปิโตรเคมี 5.ผลิตภัณฑ์ยาง 6.พลาสติก 7.เคมีภัณฑ์ 8.เหล็กและเหล็กกล้า และ 9.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


 
 
     ปีนี้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไทย หดตัวลงทุกเดือน ยิ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ก็เพิ่งเปิดเผยข้อมูลว่า มีการหดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 8.45 ซึ่งเป็นการหดตัวลงต่ำกว่าที่คาด โดยเป็นผลจากการหยุดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่ง และได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง 
     คำถามคือแล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไร? ยังมีความหวังริบหรี่อยู่ที่ปลายอุโมงค์ไหนบ้าง 


     ข้อมูลจาก สศอ. คาดการณ์ว่าแนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปี 2563  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 และ GDP ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.5-2.5 เมื่อเทียบจากปี 2562 โดยเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการที่นักลงทุนมีการย้ายสายการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น


     แล้วอุตสาหกรรมไหนที่เชื่อว่ายังขยายตัวได้ในปีหน้า?  มาดู 9 อุตสาหกรรมที่ยังพอมีอานิสงส์ให้ขยายตัวได้กัน 

1. อุตสาหกรรมอาหาร 

     โดยคาดว่าดัชนีการผลิตและส่งออกอาหารในภาพรวมปี 2563 จะขยายตัวเล็กน้อยจากปี 2562 ร้อยละ 1.2 - 1.5 และ 2.7 - 3 ตามลำดับ จากปัจจัยบวกอย่างความต้องการบริโภคของต่างประเทศเพิ่มขึ้นในตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 32 และตลาดจีนที่เพิ่มคำสั่งซื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากในปี 2562 จีนได้ให้การรับรองโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกของไทยมากขึ้นแล้ว


2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

     สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2563 คาดว่า จะได้รับอานิสงส์จากวัฏจักรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสภาวะฟื้นตัว โดยคาดว่าจะมีดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และ 1.5 ตามลำดับ โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เช่น HDD และ IC


3. อุตสาหกรรมรถยนต์ 

     โดยแนวโน้มการผลิตรถยนต์ในปี 2563 คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 


4. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย จากตลาดในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่จะทำให้อุตสาหกรรมขยายตัวได้ไม่มากนักก็เกิดจากราคาและสถานการณ์การส่งออกที่ได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้านั่นเอง 
5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

     การผลิตยางรถยนต์ในประเทศปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.27 ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ ในขณะที่การจำหน่ายในประเทศจะชะลอตัวลงร้อยละ 0.82 จากการชะลอตัวของตลาด Replacement สำหรับถุงมือยางคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 และ 2.91 ตามลำดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของตลาดส่งออกและความต้องการใช้ในประเทศที่สูงขึ้น


6. อุตสาหกรรมพลาสติก 

     คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2563 จะขยายตัวเพียงเล็กน้อย โดยการผลิตในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.33 การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจะขยายตัวร้อยละ 4.06 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวและการที่สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2563 จะส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดคู่ค้าหลักของไทย


7. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

      คาดว่าการผลิตจะขยายตัวร้อยละ 2.18  และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.09 อย่างไรก็ตามในปี 2563 ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เช่น ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

     คาดการณ์ว่าการผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

     การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ตามแนวโน้มการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวในสินค้ากลุ่มส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดจีน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังตลาดญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป สำหรับการนำเข้า คาดว่าจะมีการนำเข้าวัตถุดิบราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนการใช้วัตถุดิบในประเทศบางส่วน เช่น กลุ่มผ้าผืน 
 

     นี่คือคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปี 2563  จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ที่ SME ต้องจับตา และเตรียมรับมือกับโอกาสตลอดจนความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ไม่ว่าจะอยู่ใน 9 อุตสาหกรรมนี้หรือไม่ เพราะสำหรับ SME แล้ว การปรับตัวอย่างรวดเร็วให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์ยังถือเป็นภารกิจสำคัญ ไม่ว่า ณ วันนั้นอุตสาหกรรมไทยจะออกมาหมู่หรือจ่า
 


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​วิ่งให้เร็วกว่าโลก กระโดดให้เก่งกว่ากบ! สูตรคิดนักออกแบบระดับมือรางวัล เอาตัวรอดจากวิกฤตและโตรุ่งใน Next Normal

ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดและไปต่อด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมด้านการออกแบบ สำหรับ 3 นักออกแบบระดับมือรางวัล พวกเขามี..

by SME Thailand.| 17 มิย. 2021

​เกษตรกรแฮปปี้..แต่ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์-ผู้ผลิตอาหารสัตว์ รับศึกหนักราคาสินค้าเกษตรโลกพุ่ง

รู้หรือไม่ว่า เพียงครึ่งแรกของปี 2564 “ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก” ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ธัญพืชต่างๆ รวมถึงยางพารา ปาล์มน้ำมัน และน้ำตาล ..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​การตลาดสุดแหวก! ใครว่าผ้าห่อศพมีแบรนด์ไม่ได้ รู้จัก สุคติ แบรนด์ผ้าดิบบริจาคของหนุ่มอาร์ตติส แจ้งเกิดด้วยวิธีทำธุรกิจและสไตล์การขายไม่ซ้ำใคร

เคยคิดไหมว่าแม้แต่สินค้าสายบุญอย่างผ้าดิบบริจาค ที่ใช้เพื่อห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตก็สามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้เหมือนกัน เหมือนเช่นที่ “สุคติ” แบรนด์..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021