พาณิชย์เผยผลสำเร็จเปิดศูนย์ AEC

by System 31 พค. 2013
Share:

 

นางอัมพวัน พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม AEC Week  ซึ่งกรมฯกำหนดจัดเป็นระยะเวลา 10 วันช่วงที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พาคณะผู้แทนการค้าและผู้นำเข้ากลุ่มสินค้าอาหารมาเข้าชมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2013 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  โดยมีกิจกรรมใน AEC Week ที่มีความน่าสนใจมากมาย”

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งใน AEC Week เช่นกัน คือในช่วงเช้าเป็นการเปิดตัวศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Business Support Center และกิจกรรมเสวนา รู้ทัน AEC 360° 

ส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรม AEC Business Consultation ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้วกว่า 700 ราย (ผู้ประกอบการ กว่า 600 รายและเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า 100 ราย) และจากการประเมินผลการจัดสัมมนานั้น 100% ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่าการสัมมนานี้คุ้มค่ามาก 96% ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC มากขึ้นหลังจากการสัมมนา  96% ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการค่อนข้างมากถึงมาก และ94% เห็นว่าการจัดหลักสูตรและการดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนาที่ผ่านมานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก”
สำหรับบริการของ “ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประกอบด้วย

- บริการข้อมูลการค้า การลงทุน กฎระเบียบการค้า การจัดตั้งธุรกิจ รายงานตลาดเชิงลึกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการค้า การลงทุน และการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า)

- ประสานงาน/จัดทำนัดหมายในการพบหารือหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- จัดกิจกรรมภายใต้ชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club) เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิด อาทิ กิจกรรมสัมพันธ์ (Club Meeting)  กิจกรรม Business Mentors by Successful Businessmen in AEC   กิจกรรม AEC Business Matching and Networking เป็นต้น

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นให้แก่สมาชิกชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club) รับทราบอย่างต่อเนื่อง

- ให้บริการสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องประชุมและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Business Support and Facilitation) ณ ประเทศที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021