โพล์ชี้คนกรุงเผชิญเสี่ยงด้านค่าครองชีพ-หนี้สิ้นสูงสุด

by System 18 มิย. 2013
Share:

 


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการก่อการร้าย"พบว่า ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 (0.24 คะแนน) โดยความเสี่ยงในด้านค่าครองชีพและหนี้สินมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีคะแนนต่ำที่สุด

ผลสำรวจ ระบุว่า คนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สินมากที่สุด (7.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้านการจราจรและการเดินทาง (7.15 คะแนน) ความเสี่ยงด้านการเมือง (6.94 คะแนน) ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย (6.62 คะแนน) ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน (6.24 คะแนน) ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตใจ (5.95 คะแนน) ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ (5.85 คะแนน) ความเสี่ยงด้านการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (5.46 คะแนน) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง (5.44 คะแนน) ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุด (4.28 คะแนน)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 พบว่า ด้านที่มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการจราจรและการเดินทาง (+0.99 คะแนน) รองลงมาคือด้านค่าครองชีพและหนี้สิน (+0.69 คะแนน) และด้านการเมือง (+0.59 คะแนน) ขณะที่ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรงมีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด (-0.64 คะแนน)

สำหรับความเห็นต่อเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ ได้เลย หลังผ่านการทำหน้าที่มาเกือบ 2 ปี อันดับแรกคือ สินค้าราคาแพงขึ้น/ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 81.6) รองลงมาคือ ปัญหาจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 64.3) การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ (ร้อยละ 64.1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 41.0) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย (ร้อยละ 34.0) และการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปี 2556 (ร้อยละ 18.0)

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ ได้ทำการสำรวจโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,202 คน
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021