โพล์ชี้คนกรุงเผชิญเสี่ยงด้านค่าครองชีพ-หนี้สิ้นสูงสุด

by System 18 มิย. 2013
Share:

 


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการก่อการร้าย"พบว่า ความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 (0.24 คะแนน) โดยความเสี่ยงในด้านค่าครองชีพและหนี้สินมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีคะแนนต่ำที่สุด

ผลสำรวจ ระบุว่า คนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงด้านค่าครองชีพและหนี้สินมากที่สุด (7.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้านการจราจรและการเดินทาง (7.15 คะแนน) ความเสี่ยงด้านการเมือง (6.94 คะแนน) ความเสี่ยงด้านสุขภาพร่างกาย (6.62 คะแนน) ความเสี่ยงด้านชีวิตและทรัพย์สิน (6.24 คะแนน) ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตใจ (5.95 คะแนน) ความเสี่ยงด้านการงานอาชีพ (5.85 คะแนน) ความเสี่ยงด้านการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ (5.46 คะแนน) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง (5.44 คะแนน) ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความเสี่ยงน้อยที่สุด (4.28 คะแนน)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 พบว่า ด้านที่มีคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการจราจรและการเดินทาง (+0.99 คะแนน) รองลงมาคือด้านค่าครองชีพและหนี้สิน (+0.69 คะแนน) และด้านการเมือง (+0.59 คะแนน) ขณะที่ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรงมีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด (-0.64 คะแนน)

สำหรับความเห็นต่อเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพฯ ได้เลย หลังผ่านการทำหน้าที่มาเกือบ 2 ปี อันดับแรกคือ สินค้าราคาแพงขึ้น/ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 81.6) รองลงมาคือ ปัญหาจราจรและการเดินทาง (ร้อยละ 64.3) การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนในชาติ (ร้อยละ 64.1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 41.0) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย (ร้อยละ 34.0) และการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปี 2556 (ร้อยละ 18.0)

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ ได้ทำการสำรวจโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,202 คน
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021