กรมพัฒน์ฯเร่งเสริมแกร่งค้าส่งค้าปลีกไทย

by System 27 มิย. 2013
Share:

 


                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดสัมมนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย และผ่านการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าแล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

                        นายบรรยงค์   ลิ้มประยูรวงค์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งปลีกไทย จำนวน  4,500 ราย ซึ่งจะได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าการสนับสนุนให้มีบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและเงื่อนไขพิเศษ  ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และความร่วมมือกับผู้ผลิตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อพัฒนาร้านค้าให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันในตลาด AEC

                        “ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานับจากเริ่มเปิดตัวโครงการ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยร้านค้าส่งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ต่อเดือน และร้านค้าปลีกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ  1  ต่อเดือน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ร้านค้าส่งค้าปลีก ซึ่งช่วยเกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกัน   และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ  4  แห่ง   ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน คือ ร้านค้าส่ง   แจ่มฟ้าพลาซ่า และร้านค้าปลีกในเครือข่าย 3 คือ ร้านการ์ฟิวส์ ร้านไทช้อป และร้านพีช้อป เพื่อตรวจเยี่ยมร้านและมอบสติ๊กเกอร์ “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย  รวมใจช่วยสังคม” และมีแผนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการในทุกภูมิภาค จึงขอเชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย”

                        สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าแล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดร้านเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย แล้ว และสามารถเข้าร่วมประกวดร้านค้าพัฒนาดีเด่น ซึ่งร้านค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับส่วนลดราคาสินค้าพิเศษจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายต่อไป
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021