เตือนผู้ประกอบการศึกษาระเบียบขนถ่ายสินค้าทางบก-เรือ

by System 22 พย. 2013
Share:

 


นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการถ่ายลำสินค้า (Transshipment) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าผ่านแดนที่เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออก และเป็นที่นิยมของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งผ่านประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม โดยจะมีการนำเข้าสินค้าแล้วมาเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะหรือที่เรียกว่า “ถ่ายลำ” ในอาณาเขตประเทศไทยก่อนส่งสินค้านั้นออกไปยังประเทศปลายทาง  ซึ่งการถ่ายลำดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และสินค้าที่ถ่ายลำ (Transshipment cargo) ดังกล่าวจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าหรือขาออก เนื่องจากจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของเส้นทางการขนส่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีการถ่ายลำ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการขนส่งสินค้าถ่ายลำของไทยถูกนำมาใช้กับหลากหลายสินค้า ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีทั้งสินค้าที่มีมาตรการหรือเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สินค้าต้องกำกัด ในการนำเข้า-ส่งออกที่มีกฎหมายกำหนดว่า หากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อถกเถียงและฟ้องร้องเป็นคดีความถึงแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาการถ่ายลำสินค้า ไม่สามารถขนส่งสินค้าผ่านไปยังประเทศปลายทางได้

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการนำสินค้าเข้ามาถ่ายลำในประเทศไทยไปยังประเทศที่สามปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ผู้ประกอบการไทยหรือตัวแทนรับจ้าง เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการนำเข้า-ส่งออก การขนส่งสินค้าและขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรจะต้องศึกษาทำเข้าความใจก่อนว่าสินค้าที่จะนำเข้ามานั้นมีมาตรการหรือกฎหมายของภาครัฐควบคุมหรือกำกับดูแลอยู่หรือไม่ อย่างไร ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เนื่องจากขณะนี้การฟ้องร้องคดีความเรื่องการถ่ายลำสินค้าได้ข้อยุติแล้ว โดยผู้ประกอบการที่ขอถ่ายลำสินค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือกฎหมายของหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้านั้น

สำหรับสินค้าใดที่ยังคงจำเป็นหรือสมควรต้องกำหนดมาตรการนำเข้า-ส่งออกภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ในการดำเนินการถ่ายลำสินค้าดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศจะนำหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสินค้าดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้าในกรณีดังกล่าวต่อไป 

ที่มา : ไทยโพสต์
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021