สสว.หวั่นภัยแล้งกระทบ SMEs แนะใช้โมเดล BCP ฝ่าวิกฤต

by smethailandclub 24 มีค. 2014
Share:
 

    
    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศที่เริ่มส่งผลกระทบนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหลายสำนักได้คาดการณ์ว่าปี 2557 ประเทศไทยจะประสบวิกฤติภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ 10-15 ปี ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยแล้งแล้วในพื้นที่ทั่วประเทศรวม 29 จังหวัด 192 อำเภอ 8,465 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    
     นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ซึ่งใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการเตรียมการรองรับ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ท่ามกลางวิกฤติการณ์ต่างๆ และแนวทางที่ สสว. เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ คือ การจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ BCP
    
    สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuity Planning) เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์กรในการกลับมาดำเนินธุรกิจเมื่อประสบภาวะวิกฤติหรือภัยพิบัติ รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้ การจัดทำ BCP จะต้องดำเนินการโดยกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการป้องกันการดำเนินธุรกิจจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญของสินค้าหรือบริการหลักๆ ขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์ การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

    อีกทั้ง จะต้องกำหนดขอบเขตในการจัดทำ BCP โดยคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ต้องมีการระบุความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคาม โดยเลือกความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงสุด โดยทำการประเมินระดับความเสียหายและช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูกับระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

    การฟื้นฟูธุรกิจ ส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของ BCP ซึ่งประกอบด้วย 1.การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติและการบรรเทาผลกระทบ SMEs 2.การรับมืออย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ 3.กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยใช้มาตรการสำรองหรือมาตรการชั่วคราว ซึ่งต้องกำหนดและเตรียมทรัพยากรสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกที่จำเป็น และ 4.การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
    
    สำหรับวงจรบริหารคุณภาพ ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง BCP อย่างต่อเนื่อง ด้วยวงจร PDCA คือ การวางแผน (Plan) ดำเนินการ (Do) ตรวจสอบและทบทวน (Check) รักษาไว้และพัฒนา (Act) ซึ่งการตรวจสอบและทบทวน ต้องทำเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ
    
    “เชื่อว่า BCP จะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเตรียมการรับมือกับวิกฤติภัยแล้ง รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบ ด้วยการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายใต้การวางแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างเร่งด่วน และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง” ผอ.สสว. กล่าว  
    
    ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ BCP และการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ สสว. ได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้หลากหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง SMEs ที่สนใจ สามารถติดตามและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  www.sme.go.th หรือที่ สสว. Call Center 1301 ทุกวันในเวลาราชการShare:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021