​บีโอไอเร่งสร้างความเข้าใจนักลงทุนไทยเทศ

by smethailandclub 10 มิย. 2014
Share:    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่าการส่งเสริมการลงทุนในประเทศนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันกับนักลงทุนไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น โดยบีโอไอจะเตรียมประชุมกับหอการค้านานาประเทศ พร้อมจัดสัมมนาสื่อสารต่อนักลงุทน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่  

    ขณะที่แนวโน้มจากนี้ บีโอไอจำเป็นต้องปรับทิศทางการลุงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ที่ได้วางแผนว่าจะนำมาใช้ในปี 2558ซึ่งจะต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนว่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้หรือไม่ รวมถึงมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) เพื่อส่งเสริมการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศให้ดีขึ้น

    สำหรับแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีสิทธิประโยชน์ในการชักจูงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน โดยเชื่อว่าจะต้องนำเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งด้วย

ที่มา : www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020