CS LOXINFO “WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ชวนปลูกป่าชายเลน คลองโคน

by smethailandclub 11 มิย. 2014
Share:
 
 


        บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  นำตัวแทนพนักงานไปร่วมทำกิจกรรมอาสา “WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ชวนปลูกป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม”  การนำพนักงานซีเอส ล็อกซอินโฟ กว่า 40 คน  ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

       บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง  ทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อสาธารณกุศล  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

      โดยความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน อันประกอบด้วย การทำธุรกิจแบบโปร่งใส และมีจริยธรรม การดำเนินกิจการเป็นไปตามข้อบังคับทางกฏหมายให้ความเคารพแก่ คน ชุมชน  สังคม และสภาพแวดล้อม
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021