CS LOXINFO “WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ชวนปลูกป่าชายเลน คลองโคน

by smethailandclub 11 มิย. 2014
Share:
 
 


        บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  นำตัวแทนพนักงานไปร่วมทำกิจกรรมอาสา “WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ชวนปลูกป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม”  การนำพนักงานซีเอส ล็อกซอินโฟ กว่า 40 คน  ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

       บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง  ทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อสาธารณกุศล  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

      โดยความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน อันประกอบด้วย การทำธุรกิจแบบโปร่งใส และมีจริยธรรม การดำเนินกิจการเป็นไปตามข้อบังคับทางกฏหมายให้ความเคารพแก่ คน ชุมชน  สังคม และสภาพแวดล้อม
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021