​กรมพัฒน์ฯ จัดรวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล

by smethailandclub 28 กค. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่อง  เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล”

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจาก กรมฯ กว่า 300 ราย เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล” เพื่อเปิดมุมมอง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา

                  นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้มีความพร้อม และเข้มแข็งก่อนเข้าสู่ AEC ในปี 2558

                  "การจัดงาน รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมและพัฒนาทั้งธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมของกรมฯ 

    รวมทั้งขยายผลการเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าเสรีในยุค AEC ได้อย่างเข้มแข็ง 

    ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ "สร้างโอกาสทางตลาดด้วยเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ” โดยมีผู้แทนจาก ทุกธุรกิจที่เข้าร่วม มาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) เพื่อการสร้างเน็ทเวิร์คธุรกิจที่ยั่งยืน” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรู้จักนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง สามารถสร้างผลกำไรบนพื้นฐานของความพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต”

                  ภายหลังการจัดงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021