​กรมพัฒน์ฯ จัดรวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล

by smethailandclub 28 กค. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่อง  เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล”

                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจาก กรมฯ กว่า 300 ราย เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล” เพื่อเปิดมุมมอง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา

                  นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้มีความพร้อม และเข้มแข็งก่อนเข้าสู่ AEC ในปี 2558

                  "การจัดงาน รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมและพัฒนาทั้งธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานบัญชีคุณภาพ รวมทั้งผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมของกรมฯ 

    รวมทั้งขยายผลการเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าเสรีในยุค AEC ได้อย่างเข้มแข็ง 

    ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ "สร้างโอกาสทางตลาดด้วยเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ” โดยมีผู้แทนจาก ทุกธุรกิจที่เข้าร่วม มาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) เพื่อการสร้างเน็ทเวิร์คธุรกิจที่ยั่งยืน” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรู้จักนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง สามารถสร้างผลกำไรบนพื้นฐานของความพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต”

                  ภายหลังการจัดงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
Share:

Related Articles

​ดีป้า ดัน SMEs สู้พิษโควิด-19 ส่งสุดยอดสินค้าไทย อวดโฉมในเวทีระดับโลก เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คัดสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย ร่วมจัดแสดงที่อาคารแสดงประเทศไทยในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ระหว่างวันที่ 1 ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​LINE ฉลองครบรอบ 10 ปี แพลตฟอร์มที่ตอบสนองชีวิตคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ และช่วยผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

LINE ครบรอบ 10 ปี ขอบคุณทุกผู้ใช้พร้อมตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ครองใจคนไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการยกระดับชีวิตดิจิทัล..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021

​แพ็กเกจจิ้งยืดอายุทางรอดธุรกิจอาหารยุคโควิด เอกา โกลบอล ช่วยเอสเอ็มอีพลิกเกมพ้นวิกฤต

“เอกา โกลบอล” ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และสวทช. เชิญชวนฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “พลิกเกมส์ธ..

by SME Thailand.| 23 มิย. 2021