​เปิดบริการจดสิทธิบัตรผ่านเน็ตเอื้อผู้ประกอบการ

by smethailandclub 28 สค. 2014
Share:


    นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการยื่นขอสิทธิบัตรในไทยเพิ่มขึ้นปีละ 10% ปัจจุบันมีผู้มายื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรประมาณ 8,500 ราย และส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขออนุสิทธิบัตร และเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งไทยถือว่าเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนที่มีการยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากที่สุด รองจากประเทศสิงคโปร์ แต่ไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนผู้ที่พิจารณาคำร้อง เนื่องจากไทยมีอัตราคำขอเทียบกับผู้พิจารณาคำขอ สูงถึง 312 คำขอต่อคนต่อปี ถือว่าสูงที่สุดในโลก ขณะที่สหรัฐอเมริกาแค่ 50 คำขอต่อคนต่อปี

    ดังนั้น กรมทำหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มเติมอัตราผู้พิจารณาสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พร้อมกับกรมจะเปิดให้บริการการยื่นขอจดสิทธิบัตรผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเดือนกันยายน 2557 เพื่อลดการทำงานโหลดของเจ้าพนักงานผู้พิจารณาคำขอและให้ทันต่อเวลา

ที่มา : นสพ.มติชน
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021