​ก.ล.ต.หนุนแบงก์เอกชนรับบทผู้นำต้านคอร์รัปชัน

by smethailandclub 01 กย. 2014
Share:


    ก.ล.ต. สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขอให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองครบทุกแห่งภายในปี 2558 

    นายชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาสำคัญหลายประการ เช่น หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ประชาชนออมเงินในระดับต่ำและไม่วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ในขณะที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หากธนาคารซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญร่วมกันชูประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศข้างต้น โดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันไปในทางกระตุ้นการใช้จ่าย ก็จะสร้างนิสัยการออมผูกพันในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อทำ CSR in process ร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยอาจต่อยอดจากโครงการของ ก.ล.ต. ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการเงินแก่ประชาชน เช่น โครงการความรู้การเงินในที่ทำงาน และโครงการสานฝันเริ่มด้วยพันบาท เป็นต้น

    พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอให้ธนาคารร่วมกันอย่างจริงจังที่จะเป็นผู้นำในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เริ่มจากการสร้างระบบคุ้มกันให้ตนเอง จนได้ใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ครบทุกแห่งภายในปี 2558  ทั้งนี้ หากธนาคาร รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ใบรับรองทั้งระบบ ก็จะเป็นการส่งสัญญาณที่หนักแน่นไปยังทุกภาคส่วนว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญ ส่งผลให้กิจการที่ไม่สนใจดำเนินการเรื่องนี้จริงจัง จะทำธุรกิจได้ลำบากในอนาคต
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021