​วว.จัดงาน TISTR and Friends 2014 พัฒนา SMEs

by smethailandclub 04 กย. 2014
Share:


    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “TISTR and Friends 2014” นวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน นิทรรศการที่รวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนา การให้บริการ และการจัดแสดงสินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) จาก วว. 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานให้กับสาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญในการนำประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพในธุรกิจ SMEs และ OTOP อย่างมีระบบ และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร 

    โดยความร่วมมือระหว่าง วว. กับหน่วยงานพันธมิตรอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงการคลัง โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้า 

    ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 6 หน่วยงาน ร่วมเปิดตัวในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 

    “TISTR and Friends 2014” นวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน นั้นจะจัดขึ้นใน วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว โซนบี ชั้น 1 ภายในงาน พบกับนิทรรศการการแสดงผลงาน 3 โซนดังนี้ 

    โซนที่ 1 นิทรรศการอนาคต วว. (TISTR Future) ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจและสังคม ในอนาคต ของ วว. ทางด้าน เกษตร อาหาร พลังงาน ชุมชน และบริการ พร้อมกันนี้ พบกับผลงานวิจัยเด่นในอนาคตและร่วมชมผลงานนวัตกรรมของ วว. ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ภาคเอกชนและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดตั้งเทคโนธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานอาหารนำทาง การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น พลังงานจากขยะ (Waste to Energy) น้ำมันจากสาหร่าย ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการผลิตเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกและพรีไบโอติก และการทดสอบระบบรางรถไฟ 

    โซนที่ 2 O•Z•O•N•E Product by TISTR & Friends ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์แนวสร้างสรรค์ พบกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินงานภายใต้แนวทาง O•Z•O•N•E เช่น ข้าวแต๋นบาร์ลำไยเคลือบชอคโกแล็ต ผักกาดดองพร้อมทานรสเสฉวน เครื่องดื่มข้าวผงผสมธัญพืชเสริมสารพรีไบโอติค ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้ง ปลาร้าครีม ปลาร้าก้อน และผ้าบาติก ที่จะมาช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายธุรกิจ และพัฒนาขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

    โซนที่ 3 ช้อป ชม ชิม พบกับ Product by TISTR and Friends ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ความร่วมมือจาก วว. และหน่วยงานพันธมิตร และ บูธ TISTR Innovation and Business matching พบกับนักวิจัยและนักพัฒนาธุรกิจ ของ วว. ที่จะคอยรับคำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการ และที่สำคัญภายในงานนี้พบกับสิทธิพิเศษต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร การลงทะเบียนการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สิทธิพิเศษด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการเงิน สินเชื่อและการลงทุน เป็นต้น 

         ในวันที่ 9 กันยายน วว. ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสัมมนาวิชาการ “มูลค่าเพิ่มสร้างได้สไตล์ไทยทำ –เกษตร อาหาร พลังงาน ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ณ ห้องกรุงเทพ 2 และ ห้องกรุงเทพ 4 เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และลดต้นทุน รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจ เส้นทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงวิธีการผลักดันการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ได้จริงในภาคเอกชน ใน 3 หัวข้อ 

1) วทน. กับเกษตรกรรม : เกษตรกรไทยมากกว่าการทำนา 

2) วทน. กับ อาหารแปรรูป : อาหารไทยมิใช่แค่อาหารกระป๋อง 

3) วทน. พลังงานและสิ่งแวดล้อม : ทำให้ขยะมีค่ากว่าทอง 


Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021