​กรมพัฒน์ฯลุยตรวจ สนง.บัญชีเตรียมพร้อมรับผลกระทบ AEC

by smethailandclub 07 ตค. 2014
Share:


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศพร้อมพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้พร้อมรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) หลังประเทศเพื่อนบ้านรุกคืบขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย ตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนที่ให้ประเทศสมาชิกเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชีและสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ 51% และ 70% ในปี 2553 และ 2558 นำร่องลงพื้นที่ตรวจในเขตกรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรกหวัง! ผลักดันให้สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยขณะลงตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานการบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีของไทยสู่มาตรฐานระดับสากล รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง เบื้องต้นได้ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานครก่อนเป็นลำดับแรก หลังจากนั้น จะทยอยลงพื้นที่ตรวจในส่วนภูมิภาคต่างๆ ต่อไป

               “วิชาชีพบัญชี” เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS : ASEAN Framework Agreement on Services) ที่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชีและสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้อย่างน้อย 51% และ 70% ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 ตามลำดับโดยให้ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจำกัดในการเปิดตลาด การปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ และการเปิดให้บุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถเข้ามาให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีได้

    และช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2557 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services :MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนในการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในประเทศอาเซียนอื่น สามารถเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกขึ้น ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยจะได้รับผลกระทบจาก AEC ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง ต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีอยู่ เพื่อวางแผนพัฒนาในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาส่งเสริมสำนักงานบัญชีของไทยให้มีคุณภาพระดับสากล ภายใต้โครงการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สำนักงานบัญชีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางบัญชีที่ถูกต้องและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

    ปัจจุบัน มีสำนักงานบัญชีของไทยที่ได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพรวมทั้งสิ้น 87 สำนักงาน แบ่งเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 40 สำนักงาน และตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 47 สำนักงาน และในปี 2558 นี้ กรมฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะส่งเสริมสำนักงานบัญชีของไทยให้ได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 สำนักงาน


Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021