สสว.เผยดัชนี ส.ค. SMEs เชื่อมั่นไตรมาสสุดท้ายธุรกิจรุ่ง

by smethailandclub 08 ตค. 2014
Share:


    สสว. รายงานดัชนี TSSI SMEs เดือนสิงหาคม พบว่า  SMEs เชื่อมั่นไตรมาสสุดท้ายของปีธุรกิจจะสดใสทั้งในภาพรวมและรายภูมิภาค ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญทั้งกินเจ ลอยกระทง ปีใหม่ ที่จะกระตุ้นทั้งสถานการณ์การบริโภค การท่องเที่ยวให้คึกคัก โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้อานิสงส์หลัก อาทิ ค้าส่งสินค้าเกษตร สถานีบริการน้ำมัน บริการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

     รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 พบว่า ดัชนี TSSI SMEs รวมภาคการค้าและบริการลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 46.4 จากระดับ 47.4 (ลดลง 1.0) ผลจากการลดลงของดัชนีภาคการค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งอยู่ที่  46.2 และ 45.5 จากระดับ 48.7 และ 49.1 (ลดลง 2.5 และ 3.6) ตามลำดับ ส่วนภาคบริการ ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.5 จากระดับ 44.7 (เพิ่มขึ้น 2.8 )

    ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นในทุกมิติ โดยค่าดัชนีรวมภาคการค้าและบริการอยู่ที่ 60.0 จากระดับ 54.7 ผลจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีคาดการณ์ทุกภาคธุรกิจ ได้แก่ ภาคค้าส่ง ภาคค้าปลีก และภาคบริการ ซึ่งค่าดัชนีอยู่ที่ 59.8  60.5 และ 59.5 จากระดับ 56.8  54.4 และ 54.2 (เพิ่มขึ้น 3.0 6.1 และ 5.3) ตามลำดับ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศ และต่อธุรกิจตน ที่ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 77.5 และ 75.8 จากระดับ 66.8 และ 63.1 (เพิ่มขึ้น 10.7 และ 12.7) ตามลำดับ

    เมื่อพิจารณาดัชนีคาดการณ์รายภาคธุรกิจ พบว่า ภาคค้าส่ง กิจการค้าส่งสินค้าเกษตร ค่าดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 62.1 จากระดับ 56.7 (เพิ่มขึ้น 5.4) เนื่องจากผู้ประกอบการมองว่าสถานการณ์การบริโภคในช่วงต่อไป น่าจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ผลจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจซึ่งปีนี้มี 2 ครั้งคือช่วงปลายเดือนกันยายนและช่วงปลายเดือนตุลาคม และจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภาคค้าปลีก กิจการสถานีบริการน้ำมัน ค่าดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 65.6 จากระดับ 51.5 (เพิ่มขึ้น 14.1) ผลจากการลดลงของราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 44.86 บาทต่อลิตร ลดลง 3.89 บาทต่อลิตร นอกจากนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทงและปีใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ภาคบริการ พบว่า กิจการด้านการขนส่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ค่าดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้นมากสุดอยู่ที่ 65.7 และ 62.4 จากระดับ 57.9 และ 54.7 (เพิ่มขึ้น 7.8 และ 7.7) ตามลำดับ ผลจากสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเดือนสิงหาคม มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวน 2.08 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45 เมื่อเทียบกันเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และนับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ที่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกินกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว

    ขณะที่ผลการสำรวจดัชนีรายภูมิภาคในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 พบว่า ค่าดัชนีปัจจุบันเกือบทุกภูมิภาคปรับตัวลดลงมีเพียงภาคใต้ที่ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ทุกภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยภูมิภาคที่มีค่าดัชนีคาดการณ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่ 62.2 จากระดับ 54.5 (เพิ่มขึ้น 7.7) รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ค่าดัชนีอยู่ที่ 64.0 จากระดับ 57.3 (เพิ่มขึ้น 6.7) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าดัชนีอยู่ที่ 61.5 จากระดับ 56.0 (เพิ่มขึ้น 5.5) ภาคใต้ ค่าดัชนีอยู่ที่ 55.4 จากระดับ 50.5 (เพิ่มขึ้น 4.9) และภาคเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่ 59.5 จากระดับ 57.0 (เพิ่มขึ้น 2.5)

      อย่างไรก็ดี ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ในทุกมิติทั้งในภาพรวม รายภาคธุรกิจ และรายภูมิภาค พบว่า มีค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานคือ 50 สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ผู้ประกอบการ SMEs มีความเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น ผลจากมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่มีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น กอรปจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญๆ ทั้งกินเจ ลอยกระทง และปีใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์โดยภาพรวมทั้งด้านการบริโภค การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020