บสย.ดึงกูรูค้ำประกันสินเชื่อระดับโลกหนุน SMEs ซอฟต์แวร์

by smethailandclub 29 ตค. 2014
Share:


    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ผนึกกำลังหนุนผู้ประกอบการ SMEs เชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ เชิญกูรูด้าน ค้ำประกันสินเชื่อ ระดับโลก จากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ สาธาณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) “Korea Technology Finance Corporation” (KOTEC) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การค้ำประกันสินเชื่อ เปิดเวที “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์” และ ”การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” ถ่ายทอดโนฮาวและโมเดลค้ำประกันสินเชื่อ ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก กรุงเทพฯ พระราม 4
 
    นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) กล่าวว่า การจัดงานสัมมนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์” ( Access to Funding of Technology and Software Entrepreneurs Seminar: Experience Sharing) และ ”ระบบการประเมินและตีมูลค่าหลักประกันเทคโนโลยี ” (KOTEC’s Technology Appraisal and Valuation System) จะเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและต่อยอดความสำเร็จการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์
 
    ทั้งนี้ ได้เชิญ ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ของการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
    การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

    1.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้าใจแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้และสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

    2.เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และมีศักยภาพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ
 
    นาย คิม วอน ซิค  Senior Director of Central Technology Appraisal Institute กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ สถาบัน KOTEC พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ใน 4 หัวข้อสำคัญคือ 
 
    1.“ระบบสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มนวัตกรรมของ ประเทศเกาหลีใต้” (Technology Finance System for Supporting Innovative South Korean SMEs) โดย นาย Hyung Kyung Jin ชอง จอง จิล; Senior Manager of International Business Office, KOTEC 

    2. “บทบาทของ KOTEC ในฐานะฐานรากของนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์” (KOTEC’s Role as an Innovation Platform for Creative Economy) โดย Mr. Hyung Kyung Jin ซอง จอง จิล

    3.”โครงการค้ำประกันและสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของ KOTEC” (KOTEC’s Technology Finance and Guarantee Program) โดย Dr. Yi Hyung Seung ยี ชอง ซูล ;Deputy General Manager of Central Technology Appraisal Institute, KOTEC

    4.“ระบบการประเมินและตีมูลค่าหลักประกันเทคโนโลยี” (KOTEC’s Technology Appraisal and Valuation System) โดย Dr. Jeong Il Jun จอง อิล จูล ; Deputy Director of International Business Office, KOTEC

    ซึ่งทั้ง 4 หัวข้อ จะเป็นกลไกสำคัญต่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

    อนึ่ง Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) หรือ “KIBO” คือสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ เป็นสถาบันเฉพาะกิจ จัดตั้งโดยรัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดําเนินการภายใต้กฎหมายเฉพาะ “Financial Assistance to New Technology Businesses Act” โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และลงทุนในธุรกิจที่มีความเป็นไปได ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งให้ความรู้ ในการทําธุรกิจแก่ SMEs ในทุกๆช่วงของการเติบโต ตามนโยบายรัฐบาลและกลุ่มเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้พันธกิจหลักคือ “สร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเทคโนโลยี”
 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021