​กรมพัฒน์ฯเพิ่มศักยภาพสำนักงานบัญชีไทยรับ AEC

by smethailandclub 26 พย. 2014
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557 พร้อมจัดสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ  Modern Professional Accountants” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีเป้าหมายเพื่อผลักดันผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีศักยภาพ สามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพ    มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับ AEC ในปี 2558

                       นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีที่       ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานแล้วรวม 113 สำนักงาน  และในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558  ทำให้แนวโน้มการแข่งขันภายใต้การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนทวีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งหากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดี และยกระดับการประกอบการในทุกๆ ด้าน ก็มีโอกาสที่จะก้าวเป็นผู้นำในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                       “การประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชี ด้วยการอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 51 และ 70 ในปี พ.ศ. 2553 และ 2558 ตามลำดับ มีการเจรจาให้ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจำกัด ทั้งด้านการเปิดตลาด การปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ และการเปิดให้บุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีได้  ดังนั้นสำนักงานบัญชีที่สามารถสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนเองได้จึงถือว่ามีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน  เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างขึ้น    จึงเป็นเครื่องหมายรับรองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีของไทยในยุคปัจจุบัน

                       โดยเมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services : MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้น  ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยได้รับผลกระทบจาก AEC ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  จึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  รวมทั้งต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่เพื่อวางแผนพัฒนาในเชิงรุกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”

                       ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557) ประเทศไทยมีสำนักงานบัญชีทั่วประเทศ จำนวน 5,735 สำนักงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 533 สำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ผู้ทำบัญชี จำนวน 84,517 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 6,501 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ ผู้สอบบัญชีอนุญาต จำนวน 9,206 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.83
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021