"เชียงใหม่" บุกขายสินค้าฮาลาลเจาะตลาดชาวมุสลิมจีน 10ล้านคน

by smethailandclub 01 ธค. 2014
Share:

    หอการค้าเชียงใหม่รุกเจาะกลุ่มมุสลิมจีน เปิดตลาดสินค้าฮาลาลเต็มสูบ  ลงนามเชื่อมการค้าการลงทุนกับมณฑลยูนนาน -หนิงเซี่ย เมืองที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดของแดนมังกร

    นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงศ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้า และบริการที่สามารถยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามหลักฮาลาลได้ และมีภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมฮาลาลยูนนาน และเขตปกครองพิเศษหนิงเซีย เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ การรับรองมาตรฐานฮาลาล และการแสดงสินค้าระหว่างกัน

    ทั้งนี้ มณฑลยูนาน มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ราว 10 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดราว 80 ล้านคน  สำหรับเขตปกครองพิเศษหนิงเซีย มีประชากร  6.3 ล้านคน โดยมีสัดส่วนประชากรที่เป็นมุสลิมชนชาติหุยที่อาศัยรวมกันมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีสัดส่วนราว 36% หรือประมาณ 2.5 ล้านคนของพื้นที่ทั้งหมดของมณฑล ซึ่งนโยบายการพัฒนาและนำความเจริญมายังพื้นที่จีนตะวันตกของรัฐบาลกลาง ส่งผลให้เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยมีทิศทางการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็ว

    ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลหนิงเซี่ย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาลในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย  มีทั้งสิ้น 7,048 แห่ง แบ่งเป็นวิสาหกิจประเภทแปรรูปอาหาร 1,116 แห่ง มีมูลค่าการผลิตโดยรวมอยู่ที่ 20,000 ล้านหยวน โดยมีการผลิตและแปรรูปอาหารฮาลาล  คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรมทุกประเภทของหนิงเซี่ย            
นางวิภาวัลย์ กล่าวต่อว่า  มณฑลยูนนานและมณฑลหนิงเซี่ย มีความต้องการสินค้าจากทางภาคเหนือของไทยในหลายกลุ่มสินค้า อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้ากลุ่มสมุนไพร-สุขภาพ และสินค้ากลุ่มแปรรูปอาหาร เป็นต้น  และยังมีสินค้าและบริการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ เช่น การบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

    ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติการให้ตราฮาลาลกับสินค้าซึ่งมีภาคเอกชนมาใช้บริการจำนวนมาก และยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021