DBD จัดสัมมนา "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by smethailandclub 02 ธค. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และ
เสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

    ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามที่กฎหมาย ภายใต้การกํากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

    กรมฯ จึงได้จัดอบรมเรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศ โดยในภูมิภาค ครั้งที่ 4 จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 

    เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

    การอบรมดังกล่าว สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ(CPD) เป็นด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรนี้นี้เหมาะสำหรับ กรรมการบริษัท, หุ้นส่วนผู้จัดการ, ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี

    ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ 2 วิธี คือ

    (1) กรอกใบสมัครและโอนเงินค่าสมัคร     จํานวน 100 บาท เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา 

    (2) กรอกใบสมัครและชําระเงินสด     จํานวน 100 บาท ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

    โปรดส่งใบสมัครการอบรมภายในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dbd.go.th/
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021