DBD จัดสัมมนา "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by smethailandclub 02 ธค. 2014
Share:    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และ
เสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

    ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามที่กฎหมาย ภายใต้การกํากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

    กรมฯ จึงได้จัดอบรมเรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศ โดยในภูมิภาค ครั้งที่ 4 จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 

    เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

    การอบรมดังกล่าว สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ(CPD) เป็นด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรนี้นี้เหมาะสำหรับ กรรมการบริษัท, หุ้นส่วนผู้จัดการ, ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี

    ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ 2 วิธี คือ

    (1) กรอกใบสมัครและโอนเงินค่าสมัคร     จํานวน 100 บาท เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา 

    (2) กรอกใบสมัครและชําระเงินสด     จํานวน 100 บาท ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

    โปรดส่งใบสมัครการอบรมภายในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dbd.go.th/
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021