WTO บรรลุข้อตกลงอำนวยความสะดวกทางการค้า TFA

by SME Thailand PR News 04 ธค. 2014
Share:


    สมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO จะดำเนินการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการนำเข้าส่งออก ช่วยลดต้นทุนการเงิน ระยะเวลา และแก้ปัญหาความไม่แน่นอนด้านศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
   
    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยไทยพร้อมเดินหน้าให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation หรือ TFA) “กระทรวงพาณิชย์จะเร่งกระบวนการภายในประเทศโดยเร็วเนื่องจากเห็นว่าความตกลง TFA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการเงิน ระยะเวลา และปัญหาความไม่แน่นอนด้านพิธีศุลกากรและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ”   
     
    ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ให้กระทรวงพาณิชย์แจ้ง องค์การการค้าโลก ทราบมาตรการที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง TFA มีผลใช้บังคับ โดยมาตรการที่ไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติครอบคลุมเกือบร้อยละ 90 ของเนื้อหาความตกลงทั้งหมด เช่น การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ภาษี ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการค้า การออกคำวินิจฉัยล่วงหน้า การให้สิทธิในการอุทธรณ์หรือทบทวนคำสั่งศุลกากร การดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียของสินค้าเน่าเสียง่าย การชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทางอิเลกทรอนิกส์ การใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับการควบคุมทางศุลกากร การใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานของพิธีการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านแดน   การยอมรับให้ใช้สำเนาแทนเอกสารตัวจริง  การจัดให้มีกระบวนการสำหรับการออกของอย่างเร่งด่วน การปฏิบัติต่อการผ่านแดนจากประเทศต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานศุลกากรที่ชายแดนร่วมมือกันปฏิบัติงาน เป็นต้น
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021