WTO บรรลุข้อตกลงอำนวยความสะดวกทางการค้า TFA

by SME Thailand PR News 04 ธค. 2014
Share:


    สมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO จะดำเนินการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการนำเข้าส่งออก ช่วยลดต้นทุนการเงิน ระยะเวลา และแก้ปัญหาความไม่แน่นอนด้านศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
   
    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยไทยพร้อมเดินหน้าให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation หรือ TFA) “กระทรวงพาณิชย์จะเร่งกระบวนการภายในประเทศโดยเร็วเนื่องจากเห็นว่าความตกลง TFA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการเงิน ระยะเวลา และปัญหาความไม่แน่นอนด้านพิธีศุลกากรและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ”   
     
    ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ให้กระทรวงพาณิชย์แจ้ง องค์การการค้าโลก ทราบมาตรการที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง TFA มีผลใช้บังคับ โดยมาตรการที่ไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติครอบคลุมเกือบร้อยละ 90 ของเนื้อหาความตกลงทั้งหมด เช่น การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ภาษี ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการค้า การออกคำวินิจฉัยล่วงหน้า การให้สิทธิในการอุทธรณ์หรือทบทวนคำสั่งศุลกากร การดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียของสินค้าเน่าเสียง่าย การชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทางอิเลกทรอนิกส์ การใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับการควบคุมทางศุลกากร การใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานของพิธีการนำเข้า-ส่งออก หรือผ่านแดน   การยอมรับให้ใช้สำเนาแทนเอกสารตัวจริง  การจัดให้มีกระบวนการสำหรับการออกของอย่างเร่งด่วน การปฏิบัติต่อการผ่านแดนจากประเทศต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานศุลกากรที่ชายแดนร่วมมือกันปฏิบัติงาน เป็นต้น
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021