สารพัดภาษีอุ้มพ่อค้า-ประชาชนเหยื่อน้ำท่วม

by System 27 ธค. 2011
Share:

        สรรพากร ชงเรื่องเข้า ครม. ออกมาตรการสารพภาษี บรรเทาผลกระทบให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อาทิ นำค่าซ่อมบ้านซ่อมรถ ยื่นหักภาษี เพิ่มหัก ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ด้านสศค.ลุ้น ครม.เคาะมาตราการอุ้มเอสเอ็มอี

        นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 กรมสรรพา กรเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยในส่วนของประชาชน จะเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการซ่อมบ้านและซ่อมรถ ซึ่งการซ่อมบ้านจะให้หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งการซ่อมบ้านจะครอบคลุมถึงตัวบ้าน รั้ว เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการทำความสะอาดบ้านด้วย ส่วนกรณีการซ่อมลด จะให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท โดยผู้ต้องการใช้สิทธิจะต้องขอหลักฐาน หรือเก็บหลักฐานการรับเงินจากช่างซ่อมรถและต้องมีบัตรประชาชนจากช่างซ่อมรถมาประกอบการขอลดหย่อนภาษีด้วย

        นอกจากนี้ จะมีการเสนอสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมในแบบการยื่นภาษี ในกรณีการซ่อมบ้านและรถยนต์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมด้วย โดยเบื้องต้นประเมินว่าหาก ครม. เห็นชอบ กรมสรรพากรจะเร่งดำเนินการออกแบบฟอร์มการยื่นภาษีดังกล่าวได้ในทันที

        ขณะที่ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ จะเสนอ ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์การหักค่าเสื่อมราคาสำหรับการซื้อเครื่องจักรมาทดแทนเครื่องจักรที่ถูกน้ำท่วม จำนวน 125 % จากปกติที่ 100 % โดยจะเสนอ 2 แนวทางในการหักค่าเสื่อมราคาดังกล่าว 1. หักแบบปกติ คือ ในปีแรก จะให้หักในอัตรา 45% และที่เหลือให้ทยอยหักปีละ 20% รวมเป็นเวลา 5 ปี และ 2. หักแบบเร่งรัด คือในปีแรกจะให้หัก 77% และที่เหลือจะให้ทยอยหักปีละ 12% รวมเป็นเวลา 5 ปี

        "กรมสรรพากรประเมินว่าช่วงต้นปี อาจมีประชาชนยื่นแบบภาษีล่าช้าออกไปบ้าง เพราะต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการหักลดหย่อนภาษีการซ่อมบ้านและรถยนต์ออกมาก่อน" นายสาธิต กล่าว

        สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมในช่วงไตรมาส 1 ปี 2555 คาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณ 272,000 ล้านบาท โดยใน 2 เดือนแรก (ต.ค.-พ.ย. 2554) สามารถจัดเก็บได้ 187,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของกรมฯ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังมีบางธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้รายได้จากการภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเข้ามาชดเชยรายได้ในส่วนที่เสียไป โดยเชื่อมั่นว่าการจัดเก็บรายได้ของกรมจะกลับมาเป็นปกติในช่วงกลางปีงบประมาณ 2555

        นอกจากนี้ กรมอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงเพื่อให้รองรับกับมาตราฐานบัญชีใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยได้มีการพิจารณาเรื่องสิทธิในการลดหย่อนภาษีใหม่ จากปัจจุบันสิทธิในการลดหย่อนภาษีอยู่ที่ 19 รายการ ซึ่งในการพิจารณาได้มีการศึกษารูปแบบจากต่างประเทศ ซึ่งมีหลายรูปแบบ โดยในส่วนนี้คงมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และตัดสินใจ

        "กรมได้รับมอบนโยบายจากทางรัฐบาลว่า ให้มีการทบทวนเรื่องสิทธิในการลดหย่อนภาษี ซึ่งเราได้ศึกษาแนวทางจากหลายประเทศ เช่น บางประเทศก็มีการจัดกลุ่มสิทธิลดหย่อนภาษีประเภทเดียวกันเอาไว้ด้วยกันส่วนการหักลดหย่อนนั้นก็ให้มีการปรับขึ้นลงตามทิศทางของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการพิจารณาแต่ก็มีหลายรูปแบบ ก็อยู่ที่ ครม. จะเป็นผู้ตัดสินใจ โดยขณะนี้ได้มีการหารือกันว่า หากการปรับโครงสร้างภาษีในส่วนใดมีความชัดเจนก่อนก็จะเร่งทยอยออกมา คงไม่ออกเป็นแพคเก็จ เพราะคงใช้เวลานานเกินไป" นายสาธิต กล่าว

 

ที่มา : ข่าวสด

Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021