หม่อมอุ๋ยสั่งทบทวนจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจี้ สคบ.ทำแผนให้ชัดเจน

by smethailandclub 19 มค. 2015
Share:


    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทบทวนการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งรวมงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ 10 กระทรวงและ 20 กรม เข้ามาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้น โดยสคบ.ต้องกลับไปศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ชัดเจน และต้อง

    เชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ จากนั้นเมื่อเห็นว่า เหมาะสมก็ให้เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบ

    นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าว จัดอยู่ในแผนแม่บทคุ้มคริองผู้บริโภค ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสคบ.แล้ว โดยคาดว่า จะเสนอให้ครม.เห็นชอบได้ภายในเดือนม.ค.นี้ หรืออย่างช้าก็ต้นเดือนก.พ. จากนั้นจึงเดินหน้างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งขึ้น

    สำหรับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาตินั้น อยู่ในแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์แรกเป็นการพัฒนากลไกนโยบาย มาตรการและกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธศาสตร์ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ,ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการสื่อสารสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

    โดยในแผนแม่บทดังกล่าวจะมีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยนอกจากการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ยังมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้บริโภค โดยจะเสนอขอใช้งบประมาณก้อนแรกมาใช้ตั้งต้นก่อน 20 ล้านบาท อีดทั้งยังมีศูนย์ปฏิบัติการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทุกรูปแบบสร้างระบบเตือนภัยให้รู้เท่าทันการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภค

    ก่อนหน้านี้นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวคุ้ถือเป็นการปรับโครงสร้างการทำงานของสคบ.ครั้งใหญ่ โดยโครงสร้างจะให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่นายกฯ มอบหมายมาเป็นประธานศูนย์ฯ ส่วนหน้าที่ของหลักศูนย์ฯ จะรวบรวมงานที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน ที่มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาเร่งแก้ไขในจุดเดียวลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ล่าช้า พร้อมทั้งมีหน่วยงาน สคบ.ระดับภูมิภาครับเรื่องร้องเรียน และไกล่เกลี่ยให้จบภายในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นด้วย

    “เชื่อว่าหากมีศูนย์ดังกล่าวจะช่วยลดข้อครหาสคบ.ว่าเป็นเสือกระดาษ เพราะสคบ.จะกลายมาเป็นเสือตัวจริงที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สามารถพึ่งพาสคบ.ได้ เพราะจะดูแลในทันที ขณะเดียวกัน หากมีศูนย์ขึ้นมาคงทำให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัด สามารถเข้าถึงการร้องเรียนได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันการร้องเรียนส่วนใหญ่มักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนการร้องเรียนเพียง 8,000-10,000 เรื่อง แต่ถ้าศูนย์นี้เกิดขึ้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าถึงและพึ่งสคบ.ได้ คงทำให้ยอดการร้องเรียนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 100,000 เรื่องอย่างแน่นอน”
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021