หม่อมอุ๋ยสั่งทบทวนจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจี้ สคบ.ทำแผนให้ชัดเจน

by smethailandclub 19 มค. 2015
Share:


    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทบทวนการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งรวมงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ 10 กระทรวงและ 20 กรม เข้ามาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้น โดยสคบ.ต้องกลับไปศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ชัดเจน และต้อง

    เชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ จากนั้นเมื่อเห็นว่า เหมาะสมก็ให้เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบ

    นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าว จัดอยู่ในแผนแม่บทคุ้มคริองผู้บริโภค ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสคบ.แล้ว โดยคาดว่า จะเสนอให้ครม.เห็นชอบได้ภายในเดือนม.ค.นี้ หรืออย่างช้าก็ต้นเดือนก.พ. จากนั้นจึงเดินหน้างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งขึ้น

    สำหรับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาตินั้น อยู่ในแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์แรกเป็นการพัฒนากลไกนโยบาย มาตรการและกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภคยุทธศาสตร์ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ,ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการสื่อสารสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

    โดยในแผนแม่บทดังกล่าวจะมีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยนอกจากการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ยังมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้บริโภค โดยจะเสนอขอใช้งบประมาณก้อนแรกมาใช้ตั้งต้นก่อน 20 ล้านบาท อีดทั้งยังมีศูนย์ปฏิบัติการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทุกรูปแบบสร้างระบบเตือนภัยให้รู้เท่าทันการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังธุรกิจที่เอาเปรียบผู้บริโภค

    ก่อนหน้านี้นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวคุ้ถือเป็นการปรับโครงสร้างการทำงานของสคบ.ครั้งใหญ่ โดยโครงสร้างจะให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่นายกฯ มอบหมายมาเป็นประธานศูนย์ฯ ส่วนหน้าที่ของหลักศูนย์ฯ จะรวบรวมงานที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน ที่มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาเร่งแก้ไขในจุดเดียวลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ล่าช้า พร้อมทั้งมีหน่วยงาน สคบ.ระดับภูมิภาครับเรื่องร้องเรียน และไกล่เกลี่ยให้จบภายในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นด้วย

    “เชื่อว่าหากมีศูนย์ดังกล่าวจะช่วยลดข้อครหาสคบ.ว่าเป็นเสือกระดาษ เพราะสคบ.จะกลายมาเป็นเสือตัวจริงที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สามารถพึ่งพาสคบ.ได้ เพราะจะดูแลในทันที ขณะเดียวกัน หากมีศูนย์ขึ้นมาคงทำให้ผู้บริโภคในต่างจังหวัด สามารถเข้าถึงการร้องเรียนได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันการร้องเรียนส่วนใหญ่มักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนการร้องเรียนเพียง 8,000-10,000 เรื่อง แต่ถ้าศูนย์นี้เกิดขึ้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าถึงและพึ่งสคบ.ได้ คงทำให้ยอดการร้องเรียนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 100,000 เรื่องอย่างแน่นอน”
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020