​ดุสิตโพลเผยคนไทยห่วงเศรษฐกิจ-จำกัดเสรีภาพประชาชน

by smethailandclub 19 มค. 2015
Share:


    ดุสิตโพลเผยคนไทยห่วงรัฐบาลคสช.แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น


     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,537 คน ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2558เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไรกับการทำงานของ คสช.และรัฐบาล" หลังจากที่ คสช.ทำงานมาตั้งแต่เดือนพ.ค.57 เป็นเวลาเกือบ 8 เดือนแล้ว และรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ 4 เดือน

    โดยเมื่อถามว่าประชาชนชื่นชอบและชื่นชมการทำงานของ คสช.และรัฐบาลเรื่องใดบ้าง พบว่า อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 89.11% อันดับ 2 การช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยาง จ่ายเงินจำนำข้าว 80.85% อันดับ 3 นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน 76.81% อันดับ 4 บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมคืนความสุขเสริมสร้างความปรองดอง 74.80% อันดับ 5 การจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด อบายมุข และผู้มีอิทธิพล 71.77%

    สำหรับคำถามว่าประชาชนเป็นห่วงการทำงานของ คสช.และรัฐบาลเรื่องใดบ้าง พบว่า อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ค่าครองชีพสูง 81.50% อันดับ 2 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.28%

    อันดับ 3 อาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับความร่วมมือ 68.75 อันดับ 4 ความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนต่อการทำงาน คลื่นใต้น้ำ กลุ่มที่เห็นต่าง 61.90% อันดับ 5 การใช้งบประมาณจำนวนมาก ความโปร่งใสของโครงการต่างๆ 59.48%

    สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้ คสช.และรัฐบาลเร่งดำเนินงานในขณะนี้ มีเรื่องอะไรบ้าง พบว่า อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพแพง ควบคุมราคาสินค้า 91.53% อันดับ 2 ช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าว ราคายาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ 84.27% อันดับ 3 แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 83.47% อันดับ 4 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 77.62% อันดับ 5 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย 64.31%


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020