​ดุสิตโพลเผยคนไทยห่วงเศรษฐกิจ-จำกัดเสรีภาพประชาชน

by smethailandclub 19 มค. 2015
Share:


    ดุสิตโพลเผยคนไทยห่วงรัฐบาลคสช.แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น


     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,537 คน ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2558เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไรกับการทำงานของ คสช.และรัฐบาล" หลังจากที่ คสช.ทำงานมาตั้งแต่เดือนพ.ค.57 เป็นเวลาเกือบ 8 เดือนแล้ว และรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ 4 เดือน

    โดยเมื่อถามว่าประชาชนชื่นชอบและชื่นชมการทำงานของ คสช.และรัฐบาลเรื่องใดบ้าง พบว่า อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 89.11% อันดับ 2 การช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยาง จ่ายเงินจำนำข้าว 80.85% อันดับ 3 นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน 76.81% อันดับ 4 บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมคืนความสุขเสริมสร้างความปรองดอง 74.80% อันดับ 5 การจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด อบายมุข และผู้มีอิทธิพล 71.77%

    สำหรับคำถามว่าประชาชนเป็นห่วงการทำงานของ คสช.และรัฐบาลเรื่องใดบ้าง พบว่า อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ค่าครองชีพสูง 81.50% อันดับ 2 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.28%

    อันดับ 3 อาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับความร่วมมือ 68.75 อันดับ 4 ความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนต่อการทำงาน คลื่นใต้น้ำ กลุ่มที่เห็นต่าง 61.90% อันดับ 5 การใช้งบประมาณจำนวนมาก ความโปร่งใสของโครงการต่างๆ 59.48%

    สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้ คสช.และรัฐบาลเร่งดำเนินงานในขณะนี้ มีเรื่องอะไรบ้าง พบว่า อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพแพง ควบคุมราคาสินค้า 91.53% อันดับ 2 ช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าว ราคายาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ 84.27% อันดับ 3 แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 83.47% อันดับ 4 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 77.62% อันดับ 5 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย 64.31%


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021