​บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติอีก 37 รายลงทุนในไทยจกว่า 1,500 ล้านบาท

by SME Thailand PR News 23 มค. 2015
Share:


    บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติอีก 37 ราย  ลงทุนในไทยมีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจกว่า 1,500 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 300 คน

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558    คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 37 ราย  ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 27 ราย  ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 1,667     ล้านบาทและมีการจ้างงานคนไทยจำนวน  266 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

    1.     ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและบริษัทคู่ค้า จำนวน 21 ราย (คิดเป็นร้อยละ 57 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,557 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้บริการทางบัญชี และให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เป็นต้นเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์          สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ พม่า และมาเลเซีย

    2.     ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 9 ราย (คิดเป็นร้อยละ 24 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 28 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์

    3.     ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 29 ล้านบาท  เช่น การค้าปลีกเคมีภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกและย้อมสีหนัง และการค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหล็กและโลหะให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและโลหะ เป็นต้น  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศฝรั่งเศส ออสเตรีย และญี่ปุ่น

    4.     ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการทันตกรรม และการค้าส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย เป็นคนต่างด้าวจากประเทศออสเตรเลียและจีน

    5.     ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย  (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 19 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเยอรมนี

    6.     คู่สัญญาภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุน 25 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน
    
    ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2558  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน10 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 21 และเงินลงทุนลดลง1,255 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ43และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง1 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 926 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 125เนื่องจากในเดือนมกราคม 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือและในกลุ่มซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020