​กรมพัฒน์เร่งผลักดัน SMEs กว่า 1,500 รายเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์

by SME Thailand PR News 28 มค. 2015
Share:


    กรมพัฒน์ฯ พร้อมดัน SMEs ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแปรสภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์   หวัง! สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยระยะยาว เสริมทัพรับศึก AEC ปลายปี 58
 
 
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยเตรียมเข้าสู่ตลาดอาเซียนและสากลผลักดันธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแต่งตัวแปรสภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขยายกิจการผ่านการระดมทุนจากประชาชนและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หวัง! สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในระยะยาว ช่วยเสริมทัพภาคธุรกิจไทยให้พร้อมรับศึก AEC ปลายปี 2558

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ AEC กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าในปลายปี 2558 นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลต่อการเป็นตลาดเดียวทั้งการค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยของไทย ต้องเร่งปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด

    ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน SMEs ประสบปัญหาในการขาดแคลนเงินทุน จึงต้องมีการระดมเงินทุนจากภาคประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจที่กรมฯให้การส่งเสริม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขยายธุรกิจได้อีกช่องทางหนึ่งกรมฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและสร้างความพร้อมแก่ผู้ประกอบธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ให้มีศักยภาพเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน

     พร้อมทั้งยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ มุ่งสู่การเป็น Trading Nation อย่างเต็มรูปแบบ โดยการผลักดันให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,580 ราย ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านบัญชี สำนักงานบัญชีคุณภาพ ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นจากกรมฯ รวมทั้งธุรกิจสาขาต่างๆแปรสภาพกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

    กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ ในด้านต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน มาทำการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพและมั่นคงในระยะยาวรวมทั้งเป็นการช่วยเสริมทัพแก่ภาคธุรกิจของไทยให้พร้อมรับศึก AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปี 2558 นี้โดยการอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในครั้งแรกนี้ มีธุรกิจให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 137 บริษัทโดยหลังการอบรม กรมจะทำการสรุป/ประเมินผล และนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพัฒนาธุรกิจในภาพรวมต่อไป


Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021