​กรมพัฒน์เร่งผลักดัน SMEs กว่า 1,500 รายเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์

by SME Thailand PR News 28 มค. 2015
Share:


    กรมพัฒน์ฯ พร้อมดัน SMEs ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแปรสภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์   หวัง! สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยระยะยาว เสริมทัพรับศึก AEC ปลายปี 58
 
 
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยเตรียมเข้าสู่ตลาดอาเซียนและสากลผลักดันธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแต่งตัวแปรสภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขยายกิจการผ่านการระดมทุนจากประชาชนและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หวัง! สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในระยะยาว ช่วยเสริมทัพภาคธุรกิจไทยให้พร้อมรับศึก AEC ปลายปี 2558

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ AEC กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าในปลายปี 2558 นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลต่อการเป็นตลาดเดียวทั้งการค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยของไทย ต้องเร่งปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด

    ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน SMEs ประสบปัญหาในการขาดแคลนเงินทุน จึงต้องมีการระดมเงินทุนจากภาคประชาชนรวมทั้งภาคธุรกิจที่กรมฯให้การส่งเสริม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขยายธุรกิจได้อีกช่องทางหนึ่งกรมฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและสร้างความพร้อมแก่ผู้ประกอบธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ให้มีศักยภาพเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน

     พร้อมทั้งยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ มุ่งสู่การเป็น Trading Nation อย่างเต็มรูปแบบ โดยการผลักดันให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,580 ราย ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านบัญชี สำนักงานบัญชีคุณภาพ ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นจากกรมฯ รวมทั้งธุรกิจสาขาต่างๆแปรสภาพกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

    กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ ในด้านต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน มาทำการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพและมั่นคงในระยะยาวรวมทั้งเป็นการช่วยเสริมทัพแก่ภาคธุรกิจของไทยให้พร้อมรับศึก AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปี 2558 นี้โดยการอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในครั้งแรกนี้ มีธุรกิจให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 137 บริษัทโดยหลังการอบรม กรมจะทำการสรุป/ประเมินผล และนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพัฒนาธุรกิจในภาพรวมต่อไป


Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021