​จับตาธุรกิจสีเทา!! กรมพัฒน์ฯ ใช้กฎหมายในมือขจัดปัญหาทุจริต

by SME Thailand PR News 28 มค. 2015
Share:


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าคลายปมปัญหาการทำธุรกิจที่คาใจสังคม สร้างมาตรฐาน ภาคธุรกิจต้องโปร่งใส รุดตรวจสอบธุรกิจที่ทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่หวั่นที่จะบังคับใช้กฎหมายภายใต้อำนาจของกรมฯ อย่างจริงจัง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ข่าว ด้านเศรษฐกิจในสังคมไทยที่ผ่านมาได้เกิดความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคล      ที่อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจหรือสร้างความเคลือบแคลงสงสัยในสังคมไทย เช่น กรณีแชร์ลูกโซ่ การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนจำนวนเงินสูงผิดปกติโดยที่ไม่เงินทุนเข้ามาในกิจการจริง    หรือแม้กระทั่งการยักยอกทรัพย์กรณีของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    ทั้งหมดนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของกรมฯ ซึ่งจะใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้าง   ความโปร่งใสในการทำธุรกิจและกำกับธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจให้เป็นไปอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบไปยังพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อีกด้วย

               จากภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นต้นสายปลายทางในการดำเนินธุรกิจมีหน้าที่สำคัญ      ในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล รวมทั้งการกำกับดูแลธุรกิจเพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ภาคธุรกิจไทย ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดเป้าหมายการตรวจสอบทางบัญชีของภาคธุรกิจกว่า 300,000 ราย ทั่วประเทศภายในปี 2558 เพื่อให้มีการจัดทำบัญชีและ     งบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามความเป็นจริง โดยเฉพาะกลุ่มที่จดทะเบียนโดยใช้วงเงินสูง   จะมีการตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้น

               สำหรับผลการตรวจสอบธุรกิจจำนวน 13,000 รายในช่วงไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)    โดยวิเคราะห์จากข้อมูลงบการเงินที่นำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการเรียกบัญชีธุรกิจมาตรวจสอบ   การจัดทำบัญชีพบว่า ร้อยละ 97.63 ของงบการเงินไม่พบข้อบกพร้องใดๆ อย่างไรก็ดี กรมฯ ได้วิเคราะห์ลึกลงไปจากการเรียกบัญชีธุรกิจมาตรวจสอบพบว่า ร้อยละ 15 มีการจัดทำบัญชีถูกต้องแต่มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และร้อยละ 80 ได้กระทำผิดกฎหมายโดยฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ นอกจากนี้จะถูกติดตามในปีถัดไป รวมทั้งกรมฯ  จะจัดส่งรายชื่อธุรกิจกิจดังกล่าวที่กระทำผิดกฎหมายไปยังกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021