อินเดียทุ่มขยายฐานลงทุนไทยธุรกิจสิ่งทอต่อยอดสู่อาเซียน

by SME Thailand PR News 16 กพ. 2015
Share:    นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในปี 2558 ภายหลังเปิดการประชุม Global Textile Congress ร่วมกับผู้ประกอบการอินเดีย ว่า แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทิศทางดีขึ้น จากปี 2556 และ 2557 ที่มีอัตราการเติบโตคงที่ 8% หรือมีมูลค่าประมาณ 250,000 ล้านบาท

    ปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจสิ่งทอปีนี้ สามารถขยายการเติบโตได้ มาจากนักธุรกิจจากประเทศอินเดีย ซึ่งเดิมมีฐานการผลิตอยู่ในไทย ได้เข้ามาขยายลงทุนเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมไฟเบอร์ หรือเส้นใยประดิษฐ์ ที่ยังต้องพึ่งวัตถุดิบต้นน้ำจากไทยแทบทั้งสิ้น

    นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขยายการลงทุนเพิ่ม

    "นักลงทุนอินเดียมองว่าไทยยังคงเป็นศูนย์กลางอาเซียนที่จะสามารถต่อยอดขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ ได้อีก เนื่องจากไทยมีอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงนับได้ว่ามีวัตถุดิบครบถ้วนในกระบวนการผลิต"

    อย่างไรก็ตาม การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรป ส่งผลให้สิ่งทอไทยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 2-5% ขณะที่ประเทศคู่แข่งสำคัญของไทย เช่น อินเดีย เวียดนาม และปากีสถานยังไม่ถูกตัดสิทธิดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการแข่งขันรุนแรง ผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อทดแทนแรงงานคน

    ด้านนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังมีความแข็งแกร่ง แต่ยังต้องพึ่งพานักลงทุนจากอินเดียในการให้องค์ความรู้และเรียนรู้วิธีการด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มแก่ผู้ประกอบการไทย

    ปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกที่สำคัญ โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปยังเวียดนาม รวมถึงประเทศที่มีแบรนด์สินค้าของญี่ปุ่นจำหน่ายอยู่ ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ปลายปีนี้ ยังคงเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากคุณภาพสินค้าและความพร้อมด้านต่าง ๆ จะทำให้ไทยยังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021