​ตลาดสูงวัยน่าสน! ผลวิจัยชี้อัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

by smethailandclub 23 กพ. 2015
Share:    "ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล" ที่ปรึกษาสถาบันประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยงานวิจัยพื้นฐานเรื่อง "ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ระหว่างการสัมมนาวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

    จากการวิจัยพบว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีอัตราการเกิดและการตายลดลงอันเนื่องจากการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยในปี 2593 ไทยจะเป็น "สังคมสูงวัย" อย่างแท้จริง ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และมีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2.7 ล้านคน และมีอายุยืนยาวกว่า

    ทั้งนี้ ประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคนจะอยู่ในภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น ขณะที่อัตราของเด็กเกิดใหม่มีเพียง 1.3 ส่วนขนาดของครอบครัวจะเล็กลงเฉลี่ยประมาณ 2 คน/ครัวเรือน และคนจะอยู่คนเดียวมากขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นด้วย

    นอกจากนั้น ในระยะเวลา 35 ปี ระหว่างปี 2558-2593 จะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และวัยทำงานจะลดลงอย่างมาก โดยจะมีประชาชนวัยทำงานจำนวน 43 ล้านคนในปี 2558 และลดลงเหลือ 32 ล้านคนในปี 2593

    "ข้อเสนอแนะคือ จะต้องเพิ่มผลิตภาพทั้งด้านคุณภาพของแรงงาน รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องกลต่าง ๆ รักษาแรงงานสูงวัยให้อยู่นาน ๆ โดยขยายอายุเกษียณและลด "วยาคติ" หรือการไม่มีอคติกับคนสูงวัย รวมถึงเพิ่มแรงงานต่างด้าวที่จำเป็น"


ที่มา ประชาชาติ
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020