​ตลาดสูงวัยน่าสน! ผลวิจัยชี้อัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

by smethailandclub 23 กพ. 2015
Share:    "ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล" ที่ปรึกษาสถาบันประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยงานวิจัยพื้นฐานเรื่อง "ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ระหว่างการสัมมนาวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

    จากการวิจัยพบว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีอัตราการเกิดและการตายลดลงอันเนื่องจากการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยในปี 2593 ไทยจะเป็น "สังคมสูงวัย" อย่างแท้จริง ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และมีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2.7 ล้านคน และมีอายุยืนยาวกว่า

    ทั้งนี้ ประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคนจะอยู่ในภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น ขณะที่อัตราของเด็กเกิดใหม่มีเพียง 1.3 ส่วนขนาดของครอบครัวจะเล็กลงเฉลี่ยประมาณ 2 คน/ครัวเรือน และคนจะอยู่คนเดียวมากขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นด้วย

    นอกจากนั้น ในระยะเวลา 35 ปี ระหว่างปี 2558-2593 จะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และวัยทำงานจะลดลงอย่างมาก โดยจะมีประชาชนวัยทำงานจำนวน 43 ล้านคนในปี 2558 และลดลงเหลือ 32 ล้านคนในปี 2593

    "ข้อเสนอแนะคือ จะต้องเพิ่มผลิตภาพทั้งด้านคุณภาพของแรงงาน รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องกลต่าง ๆ รักษาแรงงานสูงวัยให้อยู่นาน ๆ โดยขยายอายุเกษียณและลด "วยาคติ" หรือการไม่มีอคติกับคนสูงวัย รวมถึงเพิ่มแรงงานต่างด้าวที่จำเป็น"


ที่มา ประชาชาติ
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021