​ตลาดสูงวัยน่าสน! ผลวิจัยชี้อัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

by smethailandclub 23 กพ. 2015
Share:    "ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล" ที่ปรึกษาสถาบันประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยงานวิจัยพื้นฐานเรื่อง "ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ระหว่างการสัมมนาวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

    จากการวิจัยพบว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีอัตราการเกิดและการตายลดลงอันเนื่องจากการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยในปี 2593 ไทยจะเป็น "สังคมสูงวัย" อย่างแท้จริง ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และมีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2.7 ล้านคน และมีอายุยืนยาวกว่า

    ทั้งนี้ ประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคนจะอยู่ในภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น ขณะที่อัตราของเด็กเกิดใหม่มีเพียง 1.3 ส่วนขนาดของครอบครัวจะเล็กลงเฉลี่ยประมาณ 2 คน/ครัวเรือน และคนจะอยู่คนเดียวมากขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นด้วย

    นอกจากนั้น ในระยะเวลา 35 ปี ระหว่างปี 2558-2593 จะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และวัยทำงานจะลดลงอย่างมาก โดยจะมีประชาชนวัยทำงานจำนวน 43 ล้านคนในปี 2558 และลดลงเหลือ 32 ล้านคนในปี 2593

    "ข้อเสนอแนะคือ จะต้องเพิ่มผลิตภาพทั้งด้านคุณภาพของแรงงาน รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องกลต่าง ๆ รักษาแรงงานสูงวัยให้อยู่นาน ๆ โดยขยายอายุเกษียณและลด "วยาคติ" หรือการไม่มีอคติกับคนสูงวัย รวมถึงเพิ่มแรงงานต่างด้าวที่จำเป็น"


ที่มา ประชาชาติ
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021