​ตลาดสูงวัยน่าสน! ผลวิจัยชี้อัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

by smethailandclub 23 กพ. 2015
Share:    "ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล" ที่ปรึกษาสถาบันประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยงานวิจัยพื้นฐานเรื่อง "ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ระหว่างการสัมมนาวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

    จากการวิจัยพบว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีอัตราการเกิดและการตายลดลงอันเนื่องจากการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยในปี 2593 ไทยจะเป็น "สังคมสูงวัย" อย่างแท้จริง ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และมีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2.7 ล้านคน และมีอายุยืนยาวกว่า

    ทั้งนี้ ประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคนจะอยู่ในภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น ขณะที่อัตราของเด็กเกิดใหม่มีเพียง 1.3 ส่วนขนาดของครอบครัวจะเล็กลงเฉลี่ยประมาณ 2 คน/ครัวเรือน และคนจะอยู่คนเดียวมากขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นด้วย

    นอกจากนั้น ในระยะเวลา 35 ปี ระหว่างปี 2558-2593 จะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และวัยทำงานจะลดลงอย่างมาก โดยจะมีประชาชนวัยทำงานจำนวน 43 ล้านคนในปี 2558 และลดลงเหลือ 32 ล้านคนในปี 2593

    "ข้อเสนอแนะคือ จะต้องเพิ่มผลิตภาพทั้งด้านคุณภาพของแรงงาน รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีและเครื่องกลต่าง ๆ รักษาแรงงานสูงวัยให้อยู่นาน ๆ โดยขยายอายุเกษียณและลด "วยาคติ" หรือการไม่มีอคติกับคนสูงวัย รวมถึงเพิ่มแรงงานต่างด้าวที่จำเป็น"


ที่มา ประชาชาติ
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021