กรมพัฒน์ฯ วางนโยบายปี 58 เข้ม! รุกพัฒนาทุกด้านเพื่อ SMEs

by smethailandclub 02 มีค. 2015
Share:


 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางนโยบายการทำงานปี’58 เข้ม รุกไปข้างหน้าพัฒนางานทุกด้าน เน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นหลัก นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนให้สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้สะดวกรวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้นพร้อมเร่ง! ผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs ไทยอย่างยั่งยืนให้พร้อมรับAEC

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปลายปี 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ ไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของการค้าและการลงทุน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEsของไทยให้พร้อมแข่งขันในตลาดสากล โดยบ่มเพาะด้านการบริหารจัดการ การตลาด รวมทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ เช่น การบัญชี การภาษี และนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นทั้งภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ พร้อมติดอาวุธในการเจาะตลาดการค้าใหม่โดยการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

               อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2558 นี้ กรมฯ ได้มีการวางนโยบายการทำงานอย่างเข้มงวด โดยจะรุกไปข้างหน้าพร้อมพัฒนางานในทุกๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เน้นการอำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน .

    พร้อมทั้งการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริการประชาชนและภาคธุรกิจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ตลอดจนยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและวางระบบ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2560

               นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจเพื่อนำพาไปสู่ AECได้อย่างมั่นคง ได้แก่ การจดทะเบียนนิติบุคคลคนเดียว การพัฒนาแบบฟอร์มการขอรับบริการต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ การขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาบัญชีกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ Back Office หรือกระบวนการสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ของกรมฯ ไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาภาคธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของกรมฯให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศหวังดึงเม็ดเงินเข้าประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทย

               ทั้งนี้ ธุรกิจบริการสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญและอยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Frameworks Agreement on Service : AFAS) คือ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งกรมฯ ได้ทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาโดยตลอด และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

    (1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (2) การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ (3) การให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ 

    และ (4) การตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ จำนวน 17,839 ราย แบ่งเป็น การขนส่งทางบกและระบบท่อลำเลียง 12,392 ราย (ร้อยละ 69) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของ 2,348 ราย (ร้อยละ 13) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า 821 ราย (ร้อยละ 5) การขนถ่ายสินค้า 790 ราย (ร้อยละ 4) คลังสินค้า 661 ราย (ร้อยละ 4) การขนส่งทางน้ำ 595 ราย (ร้อยละ 3) การขนส่งทางอากาศ 140 ราย (ร้อยละ 1) และอื่นๆ 92 ราย (ร้อยละ 1)

            
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021