​ทีเส็บ เผย 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจดีไมซ์

by SME Thailand PR News 04 มีค. 2015
Share:


    สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เผยยุทธศาสตร์ส่งเสริม “โดเมสติกไมซ์” (Domestic MICE) เดินหน้าผสานความร่วมมือตามกรอบการดำเนินงานกลยุทธ์องค์กร 4P’s ผนึกกำลังทุกพันธมิตรกระตุ้นตลาด ขับเคลื่อนไมซ์ในประเทศด้วย “แคมเปญประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เจาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่ม CLMV พร้อมเน้นประชุมในโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวทหาร ชู 3 แนวทาง Invent – Upgrade – Clone ขยาย D-Exhibition ในประเทศ  

    นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยเนื่องในพิธีเปิดงานประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติและงาน 2nd Thailand Domestic MICE Mart 2015 ว่า “การส่งเสริมธุรกิจดีไมซ์ของทีเส็บในปีนี้ดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์องค์กร 4P’s (Public-Private-People Partnership) เน้นการผนึกกำลังของหน่วยงานไทยทีมภาครัฐ ภาคเอกชนอุตสาหกรรมไมซ์ สื่อมวลชนและภาคประชาชน กระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ชู 4 กลยุทธ์พัฒนาตลาดดีไมซ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เริ่มด้วยกลยุทธ์ที่ 1 การเปิดตัว แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เน้นส่งเสริมกิจกรรมดีไมซ์ใน 5 พื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้ง กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมขยายศักยภาพของเมืองไมซ์ทางเลือกอื่นๆที่สามารถรองรับการจัดประชุม และแสดงสินค้าในประเทศได้

    กลยุทธ์ที่ 2 การขยายตลาดการประชุมและแสดงสินค้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งเป็นพื้นที่ประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดน การลงทุน และเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อรองรับ AEC โดยทีเส็บเน้นทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศ CLMV ทั้ง จังหวัด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ สงขลา ส่งเสริมการประชุมและสร้างงานแสดงสินค้าบริเวณตะเข็บชายแดน สอดรับกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ประกาศนโยบายเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รองรับการเปิด AEC

    กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในพื้นที่โครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวทหาร ชูโครงการพระราชดำริที่มีหลากหลายกิจกรรมที่ลูกค้ากลุ่มองค์กรสามารถเข้าร่วมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ การเรียนรู้การทำนาขั้นบันได การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า เป็นต้น ด้านแหล่งท่องเที่ยวทหารเน้นส่งเสริม
กิจกรรม 4 ด้าน ทั้งกิจกรรมสไตล์ผจญภัย กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามรอยเส้นทางของเหล่าวีรชน กิจกรรมรู้รักสามัคคี และกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตศึกษาและสัมผัสผู้คนในท้องถิ่นโดยปีนี้จะเน้นโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สตูล ลำปาง เพชรบุรี

    กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า (D-Exhibition) ผ่าน 3 แนวทางคือ สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ (invent) ยกระดับรูปแบบ มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับภูมิภาค (Upgrade) และการกระจายงานแสดงสินค้าในประเทศที่ประสบความสำเร็จไปจัดในภูมิภาคต่างๆ (Clone)
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020