​กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

by SME Thailand PR News 15 มีค. 2015
Share:


    ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน มั่นใจเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

    นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า    ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558  เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน  ดังนี้

    ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน สำหรับการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการเงิน (Finance) หรือ วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) หรือ บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้านบริหารจัดการไอที (IT Management) หรือบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

    ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน สำหรับ 7 หลักสูตร  ได้แก่ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Master of Business Administration - English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program: MSF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Financial Engineering: MFE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program - International Program: IMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Finance Program : MIF) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing : MIM) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
    คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศจะต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.0 และต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อยระดับ 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง

    ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องทำการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลำดับสุดท้าย  ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่กำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับทุน และหลังจบการศึกษาแล้วจะได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทยต่อไป

    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ว ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.0 2470 3113

    นายกฤษณ์ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ  รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อความเจริญเติบโตขององค์กร จึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 49 ปีแล้ว ปัจจุบัน นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพของธนาคารกสิกรไทย และบางส่วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในภาคธุรกิจและแวดวงการเงินการธนาคารของประเทศในปัจจุบัน
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021