โพลนิด้าชี้อุตสาหกรรมมองศก.ครึ่งปีหลังทรงตัว

by SME Thailand PR News 26 พค. 2015
Share:


    "นิด้า" สำรวจทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึ่งปีหลัง ส่วนใหญ่มองทรงตัว แนะรัฐทบทวนปรับขึ้นค่าแรง

    นายกำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมกระจายทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 ตัวอย่างพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 50.68 เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยรวมในครึ่งหลังของปี 2558 ยังคงทรงตัว รองลงมา ร้อยละ 22.06 เชื่อว่าจะ ดีขึ้น และร้อยละ 23.42 แย่ลง โดยมองว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินกิจการในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 มาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ร้อยละ 50.92 การเมืองภายในประเทศ ร้อยละ 37.49 ภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 36.93 และราคาน้ำมัน ร้อยละ 24.70

    นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 28.38 เห็นว่า ค่าเงินบาทที่เหมาะสมอยู่ที่ อยู่ที่ 31-32บาทต่อดอลลาร์ฯ ร้อยละ 21.42 น้อยกว่า 31 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเสนอแนะของผู้ประกอบการ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น พบว่า รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนเรื่องการปรับขึ้นค่าแรง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต เร่งแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบที่เป็นสินค้านำเข้า รวมถึงกำหนดทิศทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจให้ชัดเจน เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านเงินทุน/สินเชื่อ อัตราภาษี รวมถึงการสนับสนุนการกระตุ้นการลงทุนเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และรัฐบาลควรจัดการบ้านเมืองให้อยู่ในสถานการณ์ปกติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่มา http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=620463
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021