​กรมพัฒน์ฯ เปิดงาน Biz Networking Showcase โชว์พลังนักธุรกิจ

by SME Thailand PR News 02 กค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปั้นเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 36 แห่ง โชว์พลังนักธุรกิจภูมิภาคกว่า 7,600 ราย สร้างความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืน พร้อมภูมิใจนำเสนอ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน Biz Networking Showcase และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 1 ปี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

    โดยเครือข่ายธุรกิจ Biz Club    เป็นการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจในรายพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีการรวมตัวเครือข่ายธุรกิจ Biz Club แล้ว 36 แห่งทั่วประเทศ มีสมาชิกมากกว่า 7,600 ราย โดยสมาชิกในเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และสร้างธุรกิจร่วมกัน  โดยเริ่มต้นจากเครือข่ายเล็กๆ ภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจนสามารถขยายเป็นเครือข่ายระหว่างจังหวัด และได้พัฒนาไปสู่เครือข่ายระดับประเทศภายใต้ชื่อ “ธุรกิจบิสคลับประเทศไทย (Biz Club Thailand)”

    ทั้งนี้ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ได้ดำเนินการตามแนวทาง 3 ประการคือ 1) การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกภายในเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การประกอบธุรกิจระหว่างสมาชิก 2) การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจร่วมกันอย่างครบวงจร 

    และ 3) การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ แนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และขยายช่องทางการตลาดให้กว้างไกล ซึ่งภาครัฐสามารถใช้   Biz Club เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนา SMEs ในภาคส่วนต่างๆ  ของประเทศ

    “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club โดยส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club แม้จะก่อตั้งขึ้นมาเพียง 5 ปีแต่ก็มีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงพลังของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้มแข็ง 

    นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความสำเร็จที่กรมฯ ภาคภูมิใจคือ “การครบรอบ 1 ปี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง” (พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งถือเป็นต้นแบบของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง  และที่สำคัญยังเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์หรือขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง”
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021