​กรมพัฒน์ฯ เปิดงาน Biz Networking Showcase โชว์พลังนักธุรกิจ

by SME Thailand PR News 02 กค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปั้นเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 36 แห่ง โชว์พลังนักธุรกิจภูมิภาคกว่า 7,600 ราย สร้างความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืน พร้อมภูมิใจนำเสนอ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน Biz Networking Showcase และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 1 ปี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

    โดยเครือข่ายธุรกิจ Biz Club    เป็นการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจในรายพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีการรวมตัวเครือข่ายธุรกิจ Biz Club แล้ว 36 แห่งทั่วประเทศ มีสมาชิกมากกว่า 7,600 ราย โดยสมาชิกในเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และสร้างธุรกิจร่วมกัน  โดยเริ่มต้นจากเครือข่ายเล็กๆ ภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจนสามารถขยายเป็นเครือข่ายระหว่างจังหวัด และได้พัฒนาไปสู่เครือข่ายระดับประเทศภายใต้ชื่อ “ธุรกิจบิสคลับประเทศไทย (Biz Club Thailand)”

    ทั้งนี้ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ได้ดำเนินการตามแนวทาง 3 ประการคือ 1) การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกภายในเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การประกอบธุรกิจระหว่างสมาชิก 2) การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจร่วมกันอย่างครบวงจร 

    และ 3) การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ แนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และขยายช่องทางการตลาดให้กว้างไกล ซึ่งภาครัฐสามารถใช้   Biz Club เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนา SMEs ในภาคส่วนต่างๆ  ของประเทศ

    “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club โดยส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเติบโตของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club แม้จะก่อตั้งขึ้นมาเพียง 5 ปีแต่ก็มีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงพลังของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้มแข็ง 

    นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความสำเร็จที่กรมฯ ภาคภูมิใจคือ “การครบรอบ 1 ปี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง” (พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งถือเป็นต้นแบบของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง  และที่สำคัญยังเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์หรือขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง”
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021