​เผยโฉมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 48 รายที่ผ่านมาตรฐาน ISO

by SME Thailand PR News 09 กค. 2015
Share:


            กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัด เสวนา “ISO – LOGISTICS พลิกโฉมสู่ TRADING NATION” ดันผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้ครบทั้งความรู้และศักยภาพก่อนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัวพร้อมเข้าสู่ศูนย์กลางการค้าแห่งอนาคต และประกาศตัว 48 ธุรกิจที่ผ่านมาตรฐาน ISO ให้เป็นที่รู้จัก

            นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ส่งเสริมธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP) โดยมีธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วจำนวนทั้งสิ้น  236 ราย ภายใต้โครงการ  “ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO” มุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอด และได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการพัฒนาธุรกิจให้ยืนบนมาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น Trading Nation ในอนาคต และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซึ่งจะเกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากขึ้นตามมา
            
    สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยซึ่งครอบคลุมธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า, ธุรกิจบริการคลังสินค้า, ธุรกิจตัวแทนออกของผ่านพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดมาตรฐานและมีจุดอ่อนด้านองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการค้า การลงทุน การตลาด เทคโนโลยี บุคลากร กฎระเบียบ ส่งผลให้ธุรกิจไทยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่ได้เปรียบด้านเงินทุน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า

            “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดงานเสวนา “ISO – LOGISTICS พลิกโฉมสู่ TRADING NATION” ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสำเร็จในการบริหารจัดการและการนำมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการสร้างทางธุรกิจ, การบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างมาตรฐาน Logistics สู่ยุทธศาสตร์ Trading Nationนอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี 2558 จำนวน 48 ราย พร้อมทั้ง Show case ธุรกิจที่กรมฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาจนกระทั่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี 2558 อีกด้วย

    ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่กำจัดจุดอ่อนของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยเสริมสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันทางการค้า การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) สร้างองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน ISO 2) การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 3) ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO  ซึ่งกรมฯ จะได้ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนสามารถขยายโอกาสทางการตลาดและพร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางทางการค้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021