​ทีดีอาร์ไอแนะขึ้นค่าแรงรอบใหม่ควรคำนึงเงินเฟ้อ

by SME Thailand PR News 22 กค. 2015
Share:


    ประธาน ทีดีอาร์ไอ แนะปรับค่าแรงรอบใหม่คำนึงอัตราเงินเฟ้อ ประสิทธิภาพแรงงาน เลิกอิงการเมือง

    นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงค่าจ้างขั้นต่ำ-ข้อเท็จจริงและทิศทางที่ควรเป็นในอนาคต ว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างผันผวนมาก เนื่องจากการปรับแต่ละครั้งอิงกับการเมืองมากเกินไป ทำให้ระดับค่าจ้างไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

     โดยทีดีอาร์ไอจึงเสนอแนะให้การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ คำนึงถึงประสิทธิภาพของแรงงานและอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก เพื่อให้เป็นค่าจ้างที่สอดคล้องกับค่าครองชีพและสามารถคาดการณ์ได้ ช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการสามารถวางแผนขยายการลงทุน และแรงงานสามารถวางแผนการใช้จ่าย
ระยะยาวได้

    อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำของไทยกระทบกับการเข้ามาลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแล้ว อาทิ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าจ้างถูกกว่า.

ที่มา ไอ เอ็น เอ็น
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020