พาณิชย์ MOU 15 สถาบันฯต่อยอดงานวิจัย "ทรัพย์สินทางปัญญา" แข่งเวทีโลก

by SME Thailand PR News 22 กค. 2015
Share:


    พาณิชย์ ลงนามร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับ 15 สถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

    พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานการลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย งานคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบรางวัลชนะเลิศ ภายใต้โครงการประกวดผลงานการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับประเทศ โดยรางชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำจากมะกรูด ที่ใช้ภูมิปัญญาโบราณ จากการใช้ขี้เถ้าในการทำความสะอาดพัฒนาเป็นน้ำยาทำความสะอาดจากธรรมชาติ โดยไม่มีสารเคมี ซึ่งได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

    รางวัลที่ 2 ผลงานขมิ้นรวม ใช้ความรู้จากหมอพื้นบ้านในการปรุงยาจากขมิ้นหลายชนิด โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นขมิ้นอัดเม็ด ที่มีคุณสมบัติการแตกตัวดีกว่าการบรรจุในแคปซูล โดยได้เงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลที่ 3 ผลงานโหนดทิ้ง หรือเส้นใยตาล ที่ภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้หลายประเภท โดยพัฒนาเป็นเครื่องทอใยตาล มาทดแทนกำลังการผลิตมือที่ยังไม่ทันต่อความต้องการ ซึ่งได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ในการนำภูมิปัญญามาต่อยอด ผนวกกับนวัตกรรมมาต่อยอดเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยที่พร้อมจะแข่งขันในระดับสากล

    สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งที่ร่วมลงนามประกอบด้วย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (6) มหาวิทยาลัยนเรศวร (7) มหาวิทยาลัยบูรพา (8) มหาวิทยาลัยมหิดล (9) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (10) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (11) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (12) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (13) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (14) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ (15) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่เน้นการผลิตสินค้า และบริการแบบเก่า ไปสู่ประเทศที่พัฒนาสินค้าและบริการแบบใหม่ผ่านการสร้างนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม และส่งเสริมให้คนไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยยกระดับให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกสูงขึ้น  

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

  
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020