กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน "RSP Innovation Day 2015" โชว์นวัตกรรมทางธุรกิจ

by SME Thailand PR News 27 กค. 2015
Share:


 
        สอว.จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 
    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park Promotion Agency : SPA) สนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  (Northern Science Park), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) ผ่านนโยบาย 5 แผนงานหลัก ได้แก่

     1. การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมดังนี้ การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม, การให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อทำวิจัย, การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม, การให้บริการออกแบบนวัตกรรม, การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    2. การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3.การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 4. การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 
    สอว. จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 215 (RSP Innovation Day 2015) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดรวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน

    ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี MOST InnovationAwardsแก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

    นอกจากนี้ สอว. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนา นำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
 
    "อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเปรียบเสมือนเป็นประตูผ่านเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร แต่รอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมมีช่องว่างมาก ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญสามารถข้ามไปสู่ภาคการผลิต และบริการได้อย่างคล่องตัว 

    งาน "Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2015" ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาค ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้พบกับภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาลอีกด้วย" รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวสรุป


Share:

Related Articles

​เอพี ไทยแลนด์ คาดยอดโอนในปี 2563 สูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจขึ้นแท่นเบอร์ 1 อสังหาฯ

เอพีประกาศความสำเร็จก้าวข้ามผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มุ่งสู่การเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรม คาดยอดโอนรวมปี 63 สูงถึงประมาณ 46,000 ล้านบาท โตกว่า 40 เปอ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​กรุงศรีออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผ..

by SME Thailand.| 21 มค. 2021

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021