​9 เดือนแรกรัฐขาดดุลเงินสด 4 แสนล้านบาท

by SME Thailand PR News 28 กค. 2015
Share:

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557-มิ.ย. 2558)ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 1,636,035ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 82,139 ล้านบาท หรือ 5.3% 

    ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วการนำส่งสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียนและการนำส่งรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 3G ความถี่ 2.1 GHz ในขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 2,031,288 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 132,505 ล้านบาท หรือ 7.0%

    ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลเกินดุลเงินสดจํานวน 129,689 ล้านบาทโดยเป็นการเกินดุลเงินงบประมาณ 146,520 ล้านบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 16,831 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 413,270 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 181,362 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 มีจํานวน 263,839 ล้านบาท

    “การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรก ที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 7% สะท้อนถึงความพยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไป”

ที่มา http://www.naewna.com/business/170909
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021