กรอ.หนุนการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหาร

by SME Thailand PR News 30 กค. 2015
Share:
 


    นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้นำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและผลการดำเนินงาน “โครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิต” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

     คำอธิบายภาพจากซ้าย นายบุญโชค  คงสุริยะภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 รองศาสตราจารย์ชัยพร วงศ์ไพศาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ นางสุมาลี เดโชพลชัย ผู้อำนวยการส่วนที่ 3 สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  มงคลิก หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร มจพ.
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021