​แนะตั้งสถาบันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติ

by SME Thailand PR News 06 สค. 2015
Share:


    แนะตั้งสถาบันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติ สปช.แนะตั้งองค์การให้ความรู้การเงินประชาชน ล้อมคอกโดนมิจฉาชีพตุ๋น รับที่ผ่านมาเจอข้อมูลจ่าตกใจ คนไทย 70%มีความรู้ด้านการเงินต่ำ 

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดทำข้อเสนอเรื่องแนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ให้รัฐบาลพิจารณา โดยให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติขึ้น ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน ด้วยการจัดทำเป็นร่างนโยบายที่ชัดเจน 

    เพราะที่ผ่านมาคนไทยมากถึง 70% มีความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ จึงประสบปัญหาทางการเงินอย่างมาก ทั้งการถูกหลอกลวงเข้าร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่ รวมถึงการถูกฉ้อโกง อีกทั้งในตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาภาระหนี้สินสะสมที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากการขาดความรู้ทางการเงินพื้นฐานทั้งสิ้น 

    ทั้งนี้ที่ผ่านมาแม้หน่วยงานรัฐและเอกชนได้จัดทำโครงการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่โครงการเหล่านั้นกลับแยกกันทำภายใต้ภารกิจของแต่ละองค์กร ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ไม่ครอบคลุม และไม่เหมาะสมกับปัญหาทางการเงินที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ประชากรวัยทำงานต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และการออมเงินไม่เพียงพอต่อการยังชีพในวัยเกษียณ 

    ดังนั้นภาครัฐจึงควรจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวข้องการเรื่องดังกล่าว โดยตั้งเป็นองค์กรเดียว เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังช่วยลดภาระงบประมาณทางอ้อมให้กับภาครัฐด้วย

ที่มา : www.dailynews.co.th/economic/339680
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021