​แนะตั้งสถาบันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติ

by SME Thailand PR News 06 สค. 2015
Share:


    แนะตั้งสถาบันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติ สปช.แนะตั้งองค์การให้ความรู้การเงินประชาชน ล้อมคอกโดนมิจฉาชีพตุ๋น รับที่ผ่านมาเจอข้อมูลจ่าตกใจ คนไทย 70%มีความรู้ด้านการเงินต่ำ 

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดทำข้อเสนอเรื่องแนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ให้รัฐบาลพิจารณา โดยให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติขึ้น ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน ด้วยการจัดทำเป็นร่างนโยบายที่ชัดเจน 

    เพราะที่ผ่านมาคนไทยมากถึง 70% มีความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ จึงประสบปัญหาทางการเงินอย่างมาก ทั้งการถูกหลอกลวงเข้าร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่ รวมถึงการถูกฉ้อโกง อีกทั้งในตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาภาระหนี้สินสะสมที่เกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากการขาดความรู้ทางการเงินพื้นฐานทั้งสิ้น 

    ทั้งนี้ที่ผ่านมาแม้หน่วยงานรัฐและเอกชนได้จัดทำโครงการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่โครงการเหล่านั้นกลับแยกกันทำภายใต้ภารกิจของแต่ละองค์กร ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ไม่ครอบคลุม และไม่เหมาะสมกับปัญหาทางการเงินที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ประชากรวัยทำงานต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และการออมเงินไม่เพียงพอต่อการยังชีพในวัยเกษียณ 

    ดังนั้นภาครัฐจึงควรจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวข้องการเรื่องดังกล่าว โดยตั้งเป็นองค์กรเดียว เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังช่วยลดภาระงบประมาณทางอ้อมให้กับภาครัฐด้วย

ที่มา : www.dailynews.co.th/economic/339680
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020