​สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ

by SME Thailand PR News 10 สค. 2015
Share:


    สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ เปิดทางใช้ทรัพย์สิน 6 ประเภทมาค้ำประกันเข้าถึงเงินทุน
    
    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 167 ต่อ2 เห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

    ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การกำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ประกอบด้วย 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ใช้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 4.อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5.ทรัพย์สินทางปัญญา และ 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง จากเดิมที่กำหนดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น

    ขณะเดียว คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีข้อสังเกตว่า การนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

    ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกที่พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้แล้ว สมควรมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ กำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : www.posttoday.com/politic/380756
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021