​สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ

by SME Thailand PR News 10 สค. 2015
Share:


    สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ เปิดทางใช้ทรัพย์สิน 6 ประเภทมาค้ำประกันเข้าถึงเงินทุน
    
    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 167 ต่อ2 เห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

    ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การกำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ประกอบด้วย 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ใช้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 4.อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5.ทรัพย์สินทางปัญญา และ 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง จากเดิมที่กำหนดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น

    ขณะเดียว คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีข้อสังเกตว่า การนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

    ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกที่พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้แล้ว สมควรมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ กำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : www.posttoday.com/politic/380756
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021