4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมมือจัดงาน Lanna Expo 2015

by SME Thailand PR News 10 สค. 2015
Share:
 

    กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 รวมพลัง จัดงาน “Lanna Expo 2015 เสน่ห์ล้านนา...ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ” หวังแสดงถึงศักยภาพของ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การสร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงความพร้อมในการรองรับการจัดประชุมสัมมนา อีกทั้ง ยังช่วยขยายช่องทางและโอกาสการตลาดสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด

          นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ หรือ OSM กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การทำงาน ในปี 2558 โดยตั้งเป้าส่งเสริมการฟื้นฟู และอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสร้างสรรค์บรรยากาศล้านนาที่สวยงามมีเสน่ห์ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 

    โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักในสาขาที่โดดเด่นของล้านนา ได้แก่ สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการการศึกษาและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

    ทั้งนี้จึงได้ร่วมกันจัดงาน “Lanna Expo 2015 เสน่ห์ล้านนา...ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ” ขึ้น โดยปีนี้การจัดงานมุ่งให้เกิดการยกระดับการพัฒนาการค้าและการลงทุน และกระตุ้นการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 800,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

          ด้าน นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ ได้สนับสนุนการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาการจัดงานให้มีความยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่งานแสดงสินค้าระดับสากลต่อไป เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด “ไมซ์ซิตี้ (MICE city)” ที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ สามารถรองรับนักเดินทาง นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานที่ประชุม ที่พักที่ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก

          สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จะนำมาจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2015 ประกอบด้วย LannaCreative Craft ภายใต้แนวคิด Lanna Living and Lifestyleเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือเน้นกลุ่มสินค้า Craft ที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ เซรามิค กระดาษ ผ้าและเครื่องหนัง เครื่องเงินและจิวเวลรี่ สินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมสินค้า SMEs และของดี OTOPของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/บริการสุขภาพและ spa (Health & Wellness) 

    นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร และเกษตรแปรรูป (Northern Thailand Food Valley)ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามโครงการ Thailand Food Valley เป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ Triple Helix 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์ประสาน หรือ Command Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการ การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น
          
    ภายในงาน “Lanna Expo 2015” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการออกบูธกว่า1,200 บูธ บูรณาการจัดงานครอบคลุม ทั้งด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์, และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ถือเป็นสินค้าตัวใหม่ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริง 

    นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามแบบล้านนารวมถึง บริการตรวจสุขภาพฟรีกับ มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ การจัดประชุมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ การประชุมล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่1รวมถึงนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ สินค้าเอกลักษณ์ของล้านนา, สุดยอดสินค้าระดับพรีเมี่ยม, สินค้าระดับส่งออก และของดีของเด่นประจำกลุ่มจังหวัด และอุทยานอาหารภาคเหนือ ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน อาหารเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพร การจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าและอาหารฮาลาล และกาดมั่วครัวฮอม(ตลาดจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น) ให้ชม ชิม ช้อปอย่างจุใจ ได้บรรยากาศทางเหนือแท้ๆ 

    อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ เช่นการเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจ การออกร้านนิทรรศการของสถานกงสุลต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมบนเวที ที่มีทั้งการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัด มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021